Aktuality z radnice - 2022

V lednu letošního roku vypsal krajský úřad města Plzně dotační program podporující turistické a vzdělávací aktivity. Jan Walter a Lucie Řičicová se rozhodli využít tuto možnost a ve spolupráci se zhotovitelskou firmou Lesní svět s. r. o. vymysleli několik interaktivních přírodovědných panelů, které zaujmou děti i dospělé. Navíc jsou tato stanoviště...

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 13. prosince 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je hlavně projednání a schválení rozpočtu na rok 2023, programu na poskytování dotací na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné...

Zjišťujeme zájem o kroužek pro děti s lehkým nebo středním zdravotním handicapem (např. fyzické znevýhodnění, ADHD, poruchy autistického spektra, lehké mentální postižení apod.) ve věku 4 - 12 let.

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 22. listopadu 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je hlavně složení slibů nových členů zastupitelstva a dofinancování projektu výměny umělého trávnatého povrchu na fotbalovém hřišti. Navržený program zasedání...

Ve čtvrtek 20. října 2022 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, kde zvolení zastupitelé složili slib. Zde zveřejňujeme shrnutí k volbě starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů. Komise budou zřízeny a personálně obsazeny v nejbližších dnech nově zřízenou radou města. Starostou města Horní Bříza se stal...

Zveme Vás na ustavující zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2022 od 18:00 v tělocvičně místní sokolovny na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je volba starosty, místostarosty, rady města, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru a odměny neuvolněným členům zastupitelstva.

Ve středu 5. října 2022 byla nainstalována interaktivní elektronická úřední deska u budovy Městského úřadu Horní Bříza, Třída 1. máje 300. V souladu s legislativou nahrazuje kamennou úřední desku s tištěnými dokumenty. Dotykem na 43'' panelu z bezpečnostního skla se tak můžete 24 hodin 7 dní v týdnu podívat na aktuální informace nejen z úřední...

Uzavřením ordinace paní doktorky Pondělíkové přišla Horní Bříza o jediného dětského lékaře. Ještě před uzavřením ordinace a zrušení obvodu jednalo vedení města o možném převzetí jiným lékařem. V minulém týdnu, po 2 letech intenzivního hledání nového lékaře, se ozvala mladá paní doktorka, která věděla, že Horní Bříza hledá pediatra. Paní doktorka se...

Práce na celkové opravě Kulturního domu Klub Horní Bříza pokračují dle plánu. Po dokončení pro budovu nejdůležitějších prací sanace zdiva, výměny kanalizace, elektroinstalace a výměníkové stanice v suterénu, přišla na řadu pro návštěvníky nejdůležitější část. Stavební obnovu KD Klub v 1. NP a 2. NP vč. elektroinstalace provádí firma MENE Industry,...

Zastupitelé města Horní Bříza v červnu 2022 jednohlasně schválili prodej pozemkové parcely č. 316/179 - ostatní plocha o výměře 17050 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 26 mil. Kč. Parcela byla odkoupena společností Lekvi Development 2, s. r. o. s podmínkou zřízení obchodních prostor, jejichž součástí musí být provozovna pro maloobchodní...

Na začátku léta 2022 začalo město Horní Bříza budovat nové parkoviště na místě dětského hřiště u Tebytu. Toto dětské hřiště jsme z důvodu blízkosti silnice a malého využití vyhodnotili jako nevyhovující a herní prvky byly po vybudování parkoviště přesunuty na nová místa. Nově tak najdete houpačku u skluzavky ve vnitrobloku Komenského ulice a nově...

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je hlavně informace společnosti TEBYT-HB, s.r.o. o energetické budoucnosti v Horní Bříze a bezúplatný převod pozemků v majetku státu do majetku města. Navržený...

Už jste vyzkoušeli rezervační systém pro zamluvení multifunkčního sportoviště u hasičárny v Horní Bříze? Po kliknutí na obrázek si zvolte jaké ze hřišť si přejete, vyberte termín, vyplníte další údaje a případně si i zvolíte, zda chcete rezervaci vytvořit i s opakováním několika týdnů. Případně můžete i nadále kontaktovat provozního pana Bartoše na...

Ve volebním období 2018-2022 bylo nutné, abychom se zaměřili na ubytovny v Horní Bříze a bezpečnost v jejich blízkosti. Jsme hrdí na vyřešení otázky městské ubytovny vedle bývalého hotelu Keramik, která byla městem prodána za 5,4 mil. Kč a nový majitel zde buduje byty pro běžné bydlení (viz. foto). Díky novému územnímu plánu jsme zakázali zřizování...

Zastupitelé a radní města Horní Bříza rozdělovali v průběhu roku 2022 dotace na činnost, účelové a mimořádné dotace z rozpočtu města Horní Bříza pro místní spolky a organizace. Kultura v Horní Bříze se zavázala maximálně podporovat tyto subjekty, protože rozvíjejí nejen mládež, ale i dospělé. Od listopadu 2018 spolky hojně využívají prostřednictvím...

Dnes, ve středu 24. srpna 2022, byl nainstalován před budovu nákupního střediska COOP v ulici Třída 1. máje 634 oblíbený Zásilkovna BOX (Z-BOX). Již brzo budete moct své objednávky vyzvednout nonstop. Jak Z-BOX funguje, se dozvíte po kliknutí na obrázek.

Hornobřízský zpravodaj získal ocenění v soutěži Radniční listy roku 2021. V Plzeňském kraji obsadil druhé místo, získal 46 bodů z celkových 50. Šéfredaktorovi, panu Mgr. Václavu Jíchovi, celé redakci a grafikovi patří velké poděkování za skvěle odváděnou práci! Tohoto ocenění si moc vážíme, protože zpravodaj v Horní Bříze několik let nevycházel....

Na začátku letních prázdnin 2022 se začalo v Horní Bříze budovat další nové parkoviště, tentokrát v Družstevní ulici u Tebytu. V úterý 9. 8. 2022 bylo zhotovené dílo oficiálně předáno městu Horní Bříza. Akci prováděla firma DYBS PLZEŇ s. r. o.. Parkoviště pro 38 aut, vč. 2 míst pro invalidy a další místní úpravy, je tedy již hotovo a...

Město Horní Bříza pokračuje v další etapě opravy cesty směrem k vlakové zastávce. Právě probíhá celoplošná oprava asfaltového povrchu v ulicích K Zastávce, Na Vršku a Nad Zastávkou. Omluvte proto omezený provoz po dobu realizace (v tomto týdnu). Akci provádí společnost SILBA, s.r.o. za částku 1.182.601 Kč.

V posledních letech vznikají průběžně v Horní Bříze potřebná parkovací místa. Od prvního červencového dne 2022 pracuje firma DYBS PLZEŇ, s. r. o. na výstavbě nové parkovací plochy v ulici Družstevní v Horní Bříze (u Tebytu). Nově tak vznikne 36 parkovacích míst a 2 místa pro invalidy. Investora, město Horní Bříza, vyjde toto parkoviště na 3.258.920...

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 28. června 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je opětovně bod prodeje části pozemku bývalé fenolové haldy ke vzniku nákupního domu, aktualizace obecně závazných vyhlášek, zprávy orgánů města za 1. pololetí...

Před 7 lety nás tragicky opustila Hanička, milovaná knihovnice z Horní Břízy. Zapalme svíčky a vzpomeňme si společně. Tradičně jsme navštívili hrobeček v Trnové, zapálili svíčky, pomodlili se a položili kytici s nápisem "MILOVANÉ HANIČCE". Na fotografii pokládá kytici pan Ladislav Čech. (autor fotografie: p. Halina Vetenglová)

Při 77. výročí Dne vítězství, v neděli 8. května 2022, uctilo vedení města Horní Bříza památku padlých ve druhé světové válce položením věnců k pomníkům na hřbitově, ve vsi a u muzea. Fotografie jsou pořízené o den později, v pondělí 9. 5. 2022, se svíčky od občanů Horní Břízy.

Město Horní Bříza oznamuje, že v prostoru celého parkoviště u Městského úřadu a v prostoru před hasičárnou je od 11. 4. 2022 omezen provoz a zákaz parkování do odvolání. Důvodem je celoplošná oprava asfaltového povrchu, kterou provádí společnost SILBA, s. r. o. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je opětovně bod prodeje části pozemku bývalé fenolové haldy ke vzniku nákupního domu, dotace místním spolkům a mnohé další. Navržený program zasedání je uvedený...

Právě uběhl rok od plánované uzavírky Kulturního domu Klub Horní Bříza, která byla avizována na dobu trvání do 2 let. V úvodním článku k rozsáhlé rekonstrukci Klubu jsme uvedli, že připravujeme příspěvek k dokončené rekonstrukci v suterénu. Šlo o ty nejdůležitější práce na Kulturním domě Klub Horní Bříza, které sice po návštěvě Klubu na první...

Zastupitelé města Horní Bříza stanovili na svém zasedání dne 8. 3. 2022 počet členů zastupitelstva (nejvyššího orgánu města) na nové volební období 2022 až 2026 na 17 členů. Pro občany Horní Břízy to znamená, že při podzimních volbách do zastupitelstva Horní Břízy budou vybírat 17 svých oblíbených kandidátů, v případě že preferují volbu kandidátů...

V návaznosti na blížící se termín splatnosti poplatků za komunální odpad, (zahrádky) a psy a na zvýšený počet dotazů připomínáme povinnost občanům s trvalým pobytem v Horní Bříze uhradit poplatky do 31. března 2022. Částky jsou ve stejné výši jako v minulém roce.

Město Horní Bříza poskytlo ubytování 3 ukrajinským rodinám s dětmi, které jsou přechodně ubytovány v ubytovacích prostorech základní školy. Na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza v úterý 8. 3. 2022 bude mimořádně navrženo poskytnutí 100.000 Kč Českému červeném kříži.