Aktuality z radnice - 2022

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 28. června 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je opětovně bod prodeje části pozemku bývalé fenolové haldy ke vzniku nákupního domu, aktualizace obecně závazných vyhlášek, zprávy orgánů města za 1. pololetí...

Město Horní Bříza oznamuje, že v prostoru celého parkoviště u Městského úřadu a v prostoru před hasičárnou je od 11. 4. 2022 omezen provoz a zákaz parkování do odvolání. Důvodem je celoplošná oprava asfaltového povrchu, kterou provádí společnost SILBA, s. r. o. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je opětovně bod prodeje části pozemku bývalé fenolové haldy ke vzniku nákupního domu, dotace místním spolkům a mnohé další. Navržený program zasedání je uvedený...

Právě uběhl rok od plánované uzavírky Kulturního domu Klub Horní Bříza, která byla avizována na dobu trvání do 2 let. V úvodním článku k rozsáhlé rekonstrukci Klubu jsme uvedli, že připravujeme příspěvek k dokončené rekonstrukci v suterénu. Šlo o ty nejdůležitější práce na Kulturním domě Klub Horní Bříza, které sice po návštěvě Klubu na první...

Zastupitelé města Horní Bříza stanovili na svém zasedání dne 8. 3. 2022 počet členů zastupitelstva (nejvyššího orgánu města) na nové volební období 2022 až 2026 na 17 členů. Pro občany Horní Břízy to znamená, že při podzimních volbách do zastupitelstva Horní Břízy budou vybírat 17 svých oblíbených kandidátů, v případě že preferují volbu kandidátů...

V návaznosti na blížící se termín splatnosti poplatků za komunální odpad, (zahrádky) a psy a na zvýšený počet dotazů připomínáme povinnost občanům s trvalým pobytem v Horní Bříze uhradit poplatky do 31. března 2022. Částky jsou ve stejné výši jako v minulém roce.

Město Horní Bříza poskytlo ubytování 3 ukrajinským rodinám s dětmi, které jsou přechodně ubytovány v ubytovacích prostorech základní školy. Na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza v úterý 8. 3. 2022 bude mimořádně navrženo poskytnutí 100.000 Kč Českému červeném kříži.

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 8. března 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Navržený program zasedání je uvedený níže.

Velkou vlnu solidarity vzbudila současná situace na Ukrajině. Množí se ale také podvodné sbírky, proto se města a obce snaží své občany informovat o prověřených sbírkách a možné pomoci. Stejně tak je tomu i v Horní Bříze. Po kliknutí na vlajku se dostanete na web města Horní Bříza, kde je vše uvedeno na jednom místě. Můžete pomoct materiálně,...

Na konci roku 2021 došlo k rozšíření stávajícího parkoviště u Masarykovy základní školy, které vyšlo město Horní Bříza na 1.398.460 Kč vč. DPH. Na rozšířeném parkovišti je 18 parkovacích míst (2 pro handicapované osoby a příjezd pro IZS k budově školy). Za odstraněné stromy proběhne výsadba 20 stromů a další úpravy zeleně.

V roce 2021 proběhlo v Horní Bříze mnoho malých i velkých stavebních a údržbových akcí. Níže je uvedený seznam těchto akcí a zároveň patří velké poděkování hospodářsko správnímu odboru MěÚ Horní Bříza, který vede od roku 2019 pan Petr Frdlík a po rozhodnutí vedení města Horní Bříza tyto akce realizuje.

Připomínáme všem (spolků a organizacím), kteří získali finanční prostředky z "Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce 2021", ale také individuálním žadatelům, kteří získali finanční prostředky mimo uvedený program,...

V návaznosti na zvýšený počet dotazů připomínáme povinnost občanům s trvalým pobytem v Horní Bříze uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů do 31. března 2022. Částky jsou ve stejné výši jako v minulém roce.

Tajemník MěÚ Horní Bříza vyhlásil výzvu na obsazení pracovního místa Referent finančních a vnitřních věcí, jehož pracovní náplní bude vedení majetkové a dotační agendy, práce s fakturami, pokladnou, agenda pronájmu nebytových prostor a zástup při vedení účetnictví. Po uchazečích je požadované ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, praxe v...