Aktuality z radnice - 2022

Připomínáme všem (spolků a organizacím), kteří získali finanční prostředky z "Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce 2021", ale také individuálním žadatelům, kteří získali finanční prostředky mimo uvedený program,...

V návaznosti na zvýšený počet dotazů připomínáme povinnost občanům s trvalým pobytem v Horní Bříze uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů do 31. března 2022. Částky jsou ve stejné výši jako v minulém roce.

Tajemník MěÚ Horní Bříza vyhlásil výzvu na obsazení pracovního místa Referent finančních a vnitřních věcí, jehož pracovní náplní bude vedení majetkové a dotační agendy, práce s fakturami, pokladnou, agenda pronájmu nebytových prostor a zástup při vedení účetnictví. Po uchazečích je požadované ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, praxe v...