O nás

Informační kanál Kultura v Horní Bříze

  • Informujeme o kulturním a společenském dění v Horní Bříze
  • od roku 2013 na facebooku, od roku 2018 na tomto webu a od roku 2019 na instagramu

Spolková činnost - Kultura v Horní Bříze, z. s.

  • Rozvoj společenského života ve městě Horní Bříza pořádáním nebo spolupořádáním kulturních a sportovních akcí, udržováním a rozvíjením tradic a péčí o veřejný prostor.

Sdružení nezávislých kandidátů

  • Uskupení lidí, kteří mění Horní Břízu k lepšímu - jsou aktivní v místních spolcích a organizacích nebo jako jednotlivci - více v sekci "Z radnice"

Kultura je v širším slova smyslu kvalita života člověka. Patří do ní tedy v podstatě vše kolem nás.

  • Opravené silnice, posekaná tráva, opravené městské budovy i dostatek parkovacích míst a samozřejmě dostatek vyžití pro všechny věkové generace.

Kontakt

Máte podnět nebo nápad? Nebo se k nám dokonce chcete připojit a dělat Horní Břízu krásnější? Kontaktujte nás.