O sdružení Kultura v Horní Bříze

Činnost Kultury v Horní Bříze ukazuje, že nám ani Vám není naše město lhostejné, a tak jsme se rozhodli v roce 2018 založit "Sdružení nezávislých kandidátů KULTURA V HORNÍ BŘÍZE". Kultura v Horní Bříze se tak stala součástí vedení města Horní Bříza.

KDO JSME

Již 9 let informujeme o kulturním a společenském dění v Horní Bříze a pod stejným názvem se již 4 roky jako sdružení nezávislých kandidátů podílíme na chodu našeho města. Jsme aktivní lidé, kteří se v místních spolcích a organizacích a také z vlastní iniciativy soustřeďují na zkvalitnění života v Horní Bříze a obohacení kulturního a společenského vyžití svých spoluobčanů. Všichni jsme bez politické příslušnosti.

Kultura v Horní Bříze už dávno není jen naše, ale hlavně vaše. A tak to má být. I když slovo "kultura" evokuje úzké zaměření (jako divadlo, koncerty, výstavy), ve své podstatě v sobě nese vše, co se týká všedního života každého z nás a dělá lidi lidmi - nejen společenské akce, ale i sport, životní prostředí, dopravní infrastruktura, vzdělávání, bezpečnost atd.

PROČ MĚNÍME HORNÍ BŘÍZU K LEPŠÍMU

Pro město je nezbytné, aby bylo spravováno lidmi, kteří jsou aktivní, důslední a je pro ně samozřejmé o všem přemýšlet v souvislostech a dbát na dodržování pravidel. Město funguje jako jeden velký živý organismus a každý sebemenší problém se může projevit dříve nebo později jako "nemoc". A my chceme živé a zdravé město. Na každém detailu záleží, a když se chce, všechno jde.

Jsme odhodlaní dále pracovat a hlavně spolupracovat. Stranou musí jít osobní zájmy a antipatie. Můžeme nebo snad i musíme mít a vyjadřovat své rozdílné názory na věc, stejně tak ale musíme umět naslouchat názorům ostatních a hledat kompromis. Je třeba mít neustále na mysli, že táhneme za jeden provaz a jde nám o stejnou věc.

Cílem je pokračovat v aktivním zapojení do chodu města, informovat občany o všem, co se týká jejich každodenního života, a diskutovat spolu o tom. Důležité je mít na paměti, že tu nejsou lidé pro město, ale město pro lidi. Sami posuďte, zda se to daří.

CO JSME ZMĚNILI A CO HODLÁME MĚNIT

Spolu s koaličním partnerem jsme se pustili do oprav chodníků (např. v sídlišti Ves a podél Tovární ulice) a silnic (např. U Klubu, Lesní, U Trati, K Zastávce) a o rozšíření parkovišť, ve kterém, stejně jako v opravách silnic a chodníků, hodláme i nadále pokračovat. Během několika posledních let se nám podařilo obnovit vydávání Hornobřízského zpravodaje v dříve obvyklé četnosti a pozvednout obsahovou i grafickou stránku. Důkazem je cena za 2. místo v soutěži obecních zpravodajů Plzeňského kraje za rok 2021. Rozšířili jsme nabídku společenských akcí ve městě a začali s postupnou rekonstrukcí a rozšířením expozice muzea.

Shodu s koaličním partnerem jsme nenašli na zveřejňování usnesení z rady města nebo na zavedení aplikace pro efektivní komunikaci s občany (jako např. Mobilní rozhlas). Oba uvedené body se budeme snažit prosadit v dalším volebním období. Plánujeme pokračovat v další etapě rekonstrukce KD Klub (po letošní investici do kompletní rekonstrukce interiéru za cca 15 mil. Kč) a v modernizaci muzea. Po nákladné rekonstrukci Klubu počítáme se zřízením nové důstojné knihovny a s opravou atletického stadionu u školy. Naším záměrem je také zaměřit se více na ekologii a energetickou úspornost města jak v souvislosti s jeho běžným chodem tak v připravovaných projektech.