Informujeme: jak byla vyřešena problematika ubytoven

30.08.2022

Ve volebním období 2018-2022 bylo nutné, abychom se zaměřili na ubytovny v Horní Bříze a bezpečnost v jejich blízkosti. Jsme hrdí na vyřešení otázky městské ubytovny vedle bývalého hotelu Keramik, která byla městem prodána za 5,4 mil. Kč a nový majitel zde buduje byty pro běžné bydlení (viz. foto). Díky novému územnímu plánu jsme zakázali zřizování nových ubytoven. U stávajících soukromých ubytoven probíhají kontroly dodržování pořádku.

Bezdoplatkové zóny v Horní Bříze
2 roky jsme zabývali zřízením tzv. bezdoplatkových zón, které by vyřešily boj proti obchodování s chudobou (zneužívání dávek na bydlení). Města, ve kterých byly zavedené bezdoplatkové zóny, si této možnosti pochvalovaly a řešily tím odstěhování nepřizpůsobivých a nepoctivost majitelů ubytoven (drahé ubytování v nekvalitním obydlí). Na konci srpna 2021 však došlo ke zrušení těchto zón Ústavním soudem - dle soudu zóny zasahovaly do práva na zajištění základních životních podmínek v oblasti bydlení a nerozlišovaly mezi původci a "oběťmi" problémů (více info po kliknutí na obrázek).

foto: p. Ladislav Čech (29. 8. 2022)