Záměr: KLUB Horní Bříza

Zveřejněno: léto 2018 

Město Horní Bříza pronajímá tuto budovu již 19 let jednomu nájemci, kterému vyprší smlouva v březnu roku 2019. Město proto vyhlásilo výběrové řízení na nového nájemce. My toto výběrové řízení zrušíme, nechceme budovu dále pronajímat. Tím se městu otevře možnost nově vybavit vnitřní prostory a samozřejmostí by měla být i oprava proti zatékání, izolace, zateplení, vymalování aj. Vzor vidíme ve městě Kralovice, kde se o KD stará zaměstnanec města - tzv. správce objektu, který organizuje akce a stará se o stav budovy.

Následující 2 videa jsou prvotním návrhem architekta - první pracovní verze.