Přírodovědná naučná stezka Horní Bříza

15.12.2022

V lednu letošního roku vypsal krajský úřad města Plzně dotační program podporující turistické a vzdělávací aktivity. Jan Walter a Lucie Řičicová se rozhodli využít tuto možnost a ve spolupráci se zhotovitelskou firmou Lesní svět s. r. o. vymysleli několik interaktivních přírodovědných panelů, které zaujmou děti i dospělé. Navíc jsou tato stanoviště využitelná jako vzdělávací prvky pro potřeby školek i škol. Dotační program bohužel nevyšel kvůli celoevropské situaci ideálně a finance byly značně omezeny. Díky Zastupitelstvu města Horní Bříza, které muselo bleskurychle rozhodnout, zda projekt finančně podpořit, či ne, se podařilo vše zdárně dotáhnout do konce a zrealizovat.

Horní Bříza je známá zejména díky těžbě kaolinu a výrobě obkladaček. Tato tematika je již zpracována v rámci naučné stezky v okolí Horní Břízy. Nyní se stále modernizují expozice hornobřízského muzea a Horní Bříza se tak stává častěji cílem turistů i rodin s dětmi.
A právě proto je nová přírodovědná stezka navázána na zmíněnou naučnou stezku. Kromě místních dětí a rodičů ji jako zpestření svého výletu mohou využít právě turisté.

Připraveno je celkem osm zastavení. První se nachází u pobočky České pošty, kde nedaleko radnice prochází již zmíněná naučná stezka. Zde najdete DENDROFON, což jsou ozvučná dřívka z různých druhů stromů. U každého z nich najdete grafická znázornění habitu stromu, listu, plodu či kůry stromu a ve spodní části panelu je pult, kde mají zájemci možnost si na papír přenést obrázek listu technikou frotáže. Druhé zastavení je jen o 50 m vedle před budovou staré školy. Na tomto panelu je na otočných hranolech znázorněno několik vybraných zástupců HMYZU. Můžete hádat jejich název, přičemž z druhé strany hranolu je vždy uveden správný název (česky, latinsky) a pár zajímavých informací.

Třetí panel je přímo před hlavním vchodem Masarykovy základní školy. Bez váhání si můžete vyzkoušet ROZTŘÍDIT ODPADKY. Posuvné žetony baví nejen děti. Správné řešení je pod odklápěcí tabulkou. Zkuste uhodnout, jak dlouho se v přírodě rozkládají některé materiály. Třeba budete překvapeni.

Čtvrtý panel je umístěn na polní cestě od skautské klubovny směrem k "husovi". Tady si zahrajete DŘEVĚNÉ PEXESO. Budete hledat dvojice zvířete a jeho stopy. Pátý panel je U Husa. V místě, kde se polní cesta napojuje na panelovou, si procvičíte znalost ROSTLIN. Bohužel neznámý pachatel den po instalaci tento panel z nepochopitelných důvodů zdemoloval. Oprava bude nějakou dobu trvat, a tak objevování zajímavostí ze světa rostlin bude muset ještě chvíli počkat.

Panelová cesta vás odtud povede do kopce před areál úpravny vody. Právě VODA V KRAJINĚ je název šesté interaktivní zastávky, která je zde instalována. O několik málo metrů dál odbočíte vpravo do lesa a po chvilce dojdete k sedmému panelu POTRAVNÍ LABYRINT. Můžete si tipnout, kdo koho sežere, a pak se "vlastnoručně" přesvědčit o správnosti svého úsudku.

Posledním, osmým stanovištěm je BIOTOP MOKŘAD. A jak už sám název napovídá, interaktivní panel s tímto názvem je umístěn přímo u nově vznikajícího mokřadu U Červenice. Po odklopení tabulek zjistíte, co obvykle v mokřadech roste a na jaké živočichy zde můžete narazit. Místní značení vás odtud dovede k blízké, již několikrát zmíněné, naučné stezce kolem Horní Břízy.

Pevně věříme, že se tato forma zpestření procházek setká s pozitivní odezvou široké veřejnosti a budeme se tu potkávat se spoustou přírodovědných nadšenců nejen z Horní Břízy.

Lucie Řičicová, Jan Walter

Foto: Šárka Solnařová, MěÚ