Město Horní Bříza prodalo parcelu na nákupní středisko

18.09.2022

Zastupitelé města Horní Bříza v červnu 2022 jednohlasně schválili prodej pozemkové parcely č. 316/179 - ostatní plocha o výměře 17050 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 26 mil. Kč. Parcela byla odkoupena společností Lekvi Development 2, s. r. o. s podmínkou zřízení obchodních prostor, jejichž součástí musí být provozovna pro maloobchodní prodej s potravinami o výměře min. 600 m2 a tuto prodejnu musí buď sám kupující provozovat nebo jí pronajmout obchodnímu řetězci provozujícímu obchod s potravinami, a to po dobu 25 let od uzavření smlouvy.

Ve smlouvě mezi městem a výše uvedenou společností stojí, že městu Horní Bříza bude prozatím uhrazena částka 5 mil. Kč. Pokud developerská společnost získá stavební povolení do 1 roku od podpisu smlouvy, tak městu Horní Bříza doplatí zbylých 21 mil. Kč a do 2 let vybuduje nákupní středisko. Pokud společnost nezíská stavební povolení, tak městu Horní Bříza zůstává pozemek i 5 mil. Kč. Město Horní Bříza neovlivní, jakému řetězci bude případně vzniklá prodejna s potravinami pronajata.