Zastupitelé Horní Břízy zvolili starostu a místostarostu

21.10.2022

Ve čtvrtek 20. října 2022 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, kde zvolení zastupitelé složili slib. Zde zveřejňujeme shrnutí k volbě starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů. Komise budou zřízeny a personálně obsazeny v nejbližších dnech nově zřízenou radou města. Starostou města Horní Bříza se stal pan David Kapr a místostarostou Mgr. Petr Koza. Blahopřejeme!

Starosta: David Kapr
Místostarosta: Mgr. Petr Koza
Rada města: Mgr. Václav Jícha, David Kapr, Mgr. Petr Koza, Bc. Zdeněk Procházka (pověřen řízením městské policie), Mgr. Alena Šůmová (pověřena k uzavírání sňatků)

Finanční výbor:
předseda: Bc. Luboš Marek, DiS.
členi: Vlastimil Čábal, Mgr. Tereza Mildorfová, Pavel Moláček, Ing. Jaroslav Peroutka

Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Lubomír Navrátil
členi: Ing. Petr Štěpánek, Mgr. Viktor Vanžura (další 2 členi budou doplněni)

místostarosta Mgr. Petr Koza (vlevo) a starosta p. David Kapr (vpravo)
místostarosta Mgr. Petr Koza (vlevo) a starosta p. David Kapr (vpravo)