Zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, 22. 11. 2022

11.11.2022

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 22. listopadu 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je hlavně složení slibů nových členů zastupitelstva a dofinancování projektu výměny umělého trávnatého povrchu na fotbalovém hřišti. Navržený program zasedání je uvedený níže.