Aktuality z radnice - 2021

 

Informuje Vás o zveřejněném záměru prodat pozemek v Horní Bříze pro možnou výstavbu obchodního domu na místě bývalé fenolové haldy. Přihlásit se mohou všichni zájemci, nejen ti, kteří dříve projevili zájem. Jde o další krok hornobřízské radnice k zajištění možné výstavby obchodního domu, o které jsme již informovali v srpnu 2021. Oba články si...

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 21. září 2021 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Navržený program zasedání je uvedený níže.

Ve středu 25. srpna 2021 byla zahájena Revitalizace sídliště Horní Bříza II. etapa - chodníky a pojezdová plocha - vnitroblok Komenského / Družstevní ulice. Dochází tak k výměně nevyhovujícího asfaltového povrchu za zámkovou betonovou dlažbu včetně oboustranné výměny obrub - jedná se o chodníky o rozloze cca 620 m2,...

Ve středu 4. srpna 2021 jsme Vás informovali o probíhajících jednání o výstavbě obchodního řetězce v Horní Bříze. Hlavní informací bylo, že na konci roku 2020 a v první polovině roku 2021 se na město Horní Bříza obrátili sami developeři a zástupci obchodního řetězce Penny se zájmem o odkup pozemku za účelem výstavby maloobchodních jednotek a jejich...

V tomto týdnu, ve dnech 9. - 13. 8. 2021, proběhne celoplošná pokládka asfaltového povrchu na místní komunikaci - ulice U Klubu v Horní Bříze. Z tohoto důvodu omluvte částečně omezený průjezd ulicí U Klubu a respektujte dočasné dopravní značení.

Město Horní Bříza obnovilo jednání o výstavbě prodejny některého z větších obchodních řetězců. Tato myšlenka v minulých letech ztroskotala, protože město Horní Bříza nemělo vhodný pozemek. Městu Horní Bříza se však otevřela možnost využít pozemek po bývalé fenolové haldě (mezi Továrnou a sídlištěm).

Zastupitelé města Horní Bříza jednomyslně schválili finanční dar ve výši 100.000 Kč obcím postiženým živelnou pohromou a pověřili Radu města Horní Bříza rozdělením částky jednotlivým obcím. Rada města rozdělila finanční dar mezi následující obce, kterým bude zaslán na jejich transparentní účty. V případě zájmu můžete přispět také.

Na začátku ledna 2021 jsme Vás informovali o výměně oken a dveří v Muzeu města Horní Bříza. Celý článek zde. Došlo i k mnoha úpravám uvnitř budovy, vč. obnovy expozice, o kterých budeme informovat později. V současné době se i nadále viditelně pracuje na zkrášlení muzea - probíhá kompletní oprava střechy vč. klempířských prvků. Omluvte také...

Máte zájem o stavební pozemek v Horní Bříze u lékařského domu v části Továrna o velikosti 1065 m2? Město Horní Bříza prodává tento pozemek prostřednictvím společnosti Dražbyprost s.r.o.. Více informací vč. možnosti zúčastnit se dražby po kliknutí na obrázek. Dražba proběhne 14. 7. 2021 ve 14:15, nejnižší cena podání je 2.099.000 Kč.

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 29. června 2021 od 18:00 v sále budovy v sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Navržený program zasedání je uvedený níže.

Ve dnech 23. června až 2. července 2021 proběhne plánovaná oprava komunikace ve sjezdech a podél bytových domů ve vnitrobloku v Tovární ulici - u čísla popisného 45, 125, 263, 165, 277, 278, 325, 326, 348, 349, 350. Stavba bude realizována společností SILBA s.r.o. a dojde k omezení přístupu do uvedených nemovitostí v koordinaci se stavbyvedoucím...

Před 6 lety nás tragicky opustila Hanička, milovaná knihovnice z Horní Břízy. Zapalme svíčky a vzpomeňme si společně. Tradičně jsme navštívili hrobeček v Trnové, zapálili svíčku, pomodlili se a položili kytici s nápisem "VZPOMÍNÁME". Na fotografii s kyticí paní Renata Walterová. (autor fotografie: p. Ladislav Čech)

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 4. května 2021 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. V navrženém programu zasedání budou zastupitelé projednávat dotace pro místní spolky, prodej pozemku a bytu na Továrně pomocí dražby, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na...

Město Horní Bříza zahájilo v roce 2019 spolupráci se spolkem Svoboda zvířat Plzeň záchranou kočičky po zemřelém páníčkovi. Dále se po městě pohybuje množství toulavých koček. Bylo tak nutné zakročit a pomoct kočičkám, aby je netrápily nemoci již po narození (např. očí). Velkou pomoc kočkám v Horní Bříze poskytuje spolek Svoboda zvířat Plzeň (sekce...

Kulturní dům Klub Horní Bříza, v majetku města Horní Bříza, prochází postupnými opravami. Začátkem léta 2020 byly zahájeny pro budovu nejdůležitější práce v suterénu - sanace zdiva, kanalizace, elektroinstalace,... Článek k této akci jsme zveřejnili 14. října 2020, zde ke zhlédnutí. Tato akce, dokončená v prosinci 2020, si vyžádala pouze částečné...

Včera, v úterý 13. dubna 2021 byl v Masarykově základní škole Horní Bříza sestaven nově zakoupený klavír zn. Petrof IV, opus 208 131 v provedení ořech-satén v hodnotě 250.000 Kč. Financován byl z rozpočtu základní školy, po schválení Radou města Horní Bříza. Původní klavír patřil Základní umělecké škole Kralovice, který bude použit pro její účely v...

Pokud si objednáváte zboží z Alzy, tak pro Vás máme dobrou zprávu. V nejbližších dnech vyroste v Horní Bříze u budovy nákupního střediska, Třída 1. máje 634 (supermarket COOP), nový alzaBox, kde si své objednané zboží můžete vyzvednout nonstop.

Jestli jste se procházeli nebo projížděli hlavním tahem Horní Břízy, tak jste si mohli všimnout, že právě začala oprava chodníku na rozmezí ulic Tovární - Třída 1. máje, resp. od autobusového nádraží naproti benzínové pumpě v úseku o délce 630 metrů ke křižovatce s ulicí Průmyslová v Horní Bříze. Proběhne výměna nevyhovujícího asfaltového povrchu...

Ve vnitrobloku Lipové a Komenského ulice v Horní Bříze vzniká nové dětské hřiště, na které je v rozpočtu města Horní Bříza na rok 2021 vyčleněná částka 600000 Kč. V současné době se místo připravuje (zemní práce), aby se v průběhu května 2021 mohla provést montáž nových herních prvků a nového městského mobiliáře (firma Bonita Group Service s.r.o.),...

Informujeme tímto, že kontejnery na odpad u základní školy zobrazené na fotografii (kromě kontejneru na oblečení) nejsou určeny pro veřejnost. Tyto kontejnery patří Masarykovo základní škole, která si vývoz hradí samostatně, kontejnery tedy ani nejsou uvedené v seznamu stanovišť sběrných nádob v obecně závazné vyhlášce města Horní Bříza. Škola tak...

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 2. března 2021 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Navržený program zasedání je uvedený níže.

V návaznosti na zvýšený počet dotazů připomínáme povinnost občanům s trvalým pobytem v Horní Bříze uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů do 31. března 2021.

V průběhu pondělka, kdy jsme se probudili do mrazivého a zasněženého rána, jste nám psali několik poděkování a pochval za to, jakým způsobem jsou oproti Plzni a jiným městům upravené silnice a chodníky v Horní Bříze. Pochvaly a poděkování jsme následně předali na správné místo - panu Beránkovi, vedoucímu skupiny údržby našeho města, které ho moc...

Starat se o majetek a hlavně o budovy ve vlastnictví města a udržovat je v provozuschopném stavu by měla být samozřejmost, stejně jako se každý staráme o své obydlí. Město Horní Bříza zakoupilo budovu muzea v roce 2014 a tím jí de facto zachránilo. Ale od té doby až do konce roku 2018 se s ní prakticky nic nedělo, o...

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Horní Bříza vyměnila téměř 50 let starou Avii za nový zásahový automobil Volkswagen Transporter 6.1 4x4. Přivezen byl do místní hasičárny ve středu 18. listopadu 2020 a celková cena speciálně vybaveného vozu činila 1.445.224 Kč. Na automobil se povedlo získat dotaci 300.000 Kč od Plzeňského kraje, 450.000 Kč od...

Připomínáme všem, kteří získali finanční prostředky z "Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce 2020", ale také individuálním žadatelům, kteří získali finanční prostředky mimo uvedený program, že je třeba vyúčtování...