KDO JSME?

Zveřejněno: léto 2018


Kultura v Horní Bříze letos slaví 5 let. Tento nezávislý kanál věnující se kulturnímu a společenskému dění v Horní Bříze vznikl v roce 2013 jako facebooková vývěska, na které občané naleznou informace o všech plánovaných akcích. Postupem času, jak se náš tým rozrůstal, jsme akce začali i dokumentovat a přinášet fotoreportáže. Rozjeli jsme spolupráci s některými místními spolky a organizacemi a sami jsme začali aktivně organizovat akce, které nám i vám chyběli (např. masopust, hudební odpoledne v domově důchodců aj.). Zaměřili jsme se také na diskusi s vámi, abychom zjistili, co se vám v Horní Bříze líbí nebo nelíbí a co vás trápí. Náš záběr se tak postupně rozšířil na takřka všechna témata, která hýbou naším městem. 
Kultura v Horní Bříze není už dávno jen naše, ale hlavně vaše. A tak to má být. I když slovo "kultura" evokuje úzké zaměření (jako divadlo, koncerty, výstavy), ve své podstatě v sobě nese vše, co se týká všedního života každého z nás a dělá lidi lidmi - nejen společenské akce, ale i sport, životní prostředí, dopravní infrastruktura, vzdělávání, bezpečnost atd.
Pětiletá činnost Kultury v Horní Bříze ukazuje, že nám ani vám není naše město lhostejné, a tak jsme se rozhodli založit pro nadcházející komunální volby "Sdružení nezávislých kandidátů KULTURA V HORNÍ BŘÍZE". Uskupení lidí, kteří mají zájem měnit Horní Břízu k lepšímu a jsou aktivní v místních spolcích a organizacích nebo jako jednotlivci. 
Nyní vám je představujeme:

8. František Pikl, 40 let

elektromechanik

Navrhuje 1 rok pro novorozence bez poplatků za odpady.

9. Josef Vůch, 37 let

zámečník

Chce pro Horní Břízu zřídit workoutové hřiště

10. Zdeněk Kolek, 60 let

důchodce

Rád bude členem komise pro projednávání přestupků a životního prostředí

11. Jan Michálek, 27 let

NC programátor

člen Pionýrské skupiny
Horní Bříza

14. MUDr. Alena Šípková, 25 let

lékařka

členka Divadelního spolku OSADA

Průměrný věk všech zástupců Kultury v Horní Bříze je 43 let.
Uvedený věk je ke dni voleb, tedy 5. a 6. října 2018.
První polovina kandidátů je ochotná stát se zastupiteli a věnovat vedení Horní Břízy více času,
druhá polovina ráda pomůže prací v komisích a výborech.