Zasedání zastupitelstva města Horní Bříza, 28. 6. 2022

23.06.2022

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 28. června 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Na programu je opětovně bod prodeje části pozemku bývalé fenolové haldy ke vzniku nákupního domu, aktualizace obecně závazných vyhlášek, zprávy orgánů města za 1. pololetí 2022 a další. Navržený program zasedání je uvedený níže.