Kroužek pro děti se zdravotním znevýhodněním

05.12.2022

Zjišťujeme zájem o kroužek pro děti s lehkým nebo středním zdravotním handicapem (např. fyzické znevýhodnění, ADHD, poruchy autistického spektra, lehké mentální postižení apod.) ve věku 4 - 12 let.

Aktivity by byly přizpůsobené věku a typu zdravotního znevýhodnění dětí. Před zápisem dítěte do kroužku by proběhl vstupní rozhovor s rodiči o náplni a zaměření kroužku a individuálních potřebách dítěte. Aktivity by zahrnovaly hraní her, pohybová cvičení, říkanky, tvořivé činnosti zaměřené na rozvoj kreativity a fantazie, nácvik jemné motoriky, rytmická cvičení a další.

Vašim dětem by se věnovaly Renata Walterová se zkušenostmi s dětmi se speciálními potřebami a Taťána Hůlová se zkušenostmi s volnočasovým vyžitím dětí.

V případě vašeho zájmu o uvedený kroužek prosíme o vyplnění dotazníku po kliknutí na plakát: