Příspěvky města místním organizacím pro rok 2022

29.08.2022

Zastupitelé a radní města Horní Bříza rozdělovali v průběhu roku 2022 dotace na činnost, účelové a mimořádné dotace z rozpočtu města Horní Bříza pro místní spolky a organizace. Kultura v Horní Bříze se zavázala maximálně podporovat tyto subjekty, protože rozvíjejí nejen mládež, ale i dospělé. Od listopadu 2018 spolky hojně využívají prostřednictvím radnice možnost tisku a vylepení plakátů po městě, samozřejmostí je technická pomoc a zapůjčení potřebného vybavení na pořádané akce, zajištění propagace na webu města, v kalendáři i rozhlasu. Navíc od ledna 2019 probíhají setkání představitelů spolků s vedením města.

A kolik vlastně dostaly místní spolky? Kompletní tabulku najdete níže - klikněte na ni pro zvětšení.
Případně nevyužité finance spolky vrací zpět na účet města (není zahrnuto v tabulce).

(TIP: pro prohlížení z mobilního telefonu obraťte telefon naležato pro lepší čitelnost zvětšené tabulky)