Nové parkoviště a opravená silnice v Horní Bříze

11.08.2022

Na začátku letních prázdnin 2022 se začalo v Horní Bříze budovat další nové parkoviště, tentokrát v Družstevní ulici u Tebytu. V úterý 9. 8. 2022 bylo zhotovené dílo oficiálně předáno městu Horní Bříza. Akci prováděla firma DYBS PLZEŇ s. r. o.. Parkoviště pro 38 aut, vč. 2 míst pro invalidy a další místní úpravy, je tedy již hotovo a vyšlo město na 3.258.920 Kč. Přejeme, ať parkoviště dlouho slouží. 

Kultura v Horní Bříze věří, že bude i po volbách v září 2022 součástí vedení města Horní Bříza a podaří se prosadit plánované úpravy v sídlišti v podobě pokračování oprav chodníků i další plánované úpravy na Továrně. Čeká se také na stavební povolení pro realizaci parkovišť u tělocvičny základní školy a v ulici U Vrbky naproti parkovišti u penzionu.

Dokončena byla i 3. etapa opravy cesty k vlakové zastávce (K Zastávce) a přilehlých ulic (Na Vršku, Nad Zastávkou). Došlo k celoplošné opravě asfaltového povrchu, kterou na přelomu července a srpna 2022 prováděla společnost SILBA, s.r.o. za částku 1.182.601 Kč. V roce 2019 došlo ve 2 etapách k odfrézování starého povrchu ulice K Zastávce směrem od ulice Třída 1. máje až po ulici Třemošenská, který byl stejně tak nahrazen novým živičným povrchem. I zde přejeme chodcům i majitelům baráčků příjemné užívání.

foto: p. Ladislav Čech, 4. 8. 2022