Přemístění herních prvků od silnice do vnitrobloku

09.09.2022

Na začátku léta 2022 začalo město Horní Bříza budovat nové parkoviště na místě dětského hřiště u Tebytu. Toto dětské hřiště jsme z důvodu blízkosti silnice a malého využití vyhodnotili jako nevyhovující a herní prvky byly po vybudování parkoviště přesunuty na nová místa. Nově tak najdete houpačku u skluzavky ve vnitrobloku Komenského ulice a nově pořízené houpadlo na pružině za bytovkou v Družstevní ulici č.p. 616 a 617.

Hřištím pro děti a mládež byla v posledních letech věnována ze strany města velká pozornost. Došlo k vybudování workoutového hřiště na Továrně, nového dětského hřiště ve vnitrobloku Lipové ulice a doplnění herních prvků na sokolovně a výše uvedené. V dalším volebním období plánujeme vybudovat další místa pro aktivní trávení volného času (blíže popisujeme v našem plánu do dalších let).

 Foto: p. Ladislav Čech a p. Luboš Marek