Program

Představujeme naše-vaše DESATERO

Program, který vzešel z vašich početných podnětů, za něž mnohokrát děkujeme.
Těší nás, že vám není naše město lhostejné.
Pokud byste po pročtení desatera něco postrádali, přivítáme jakékoli další připomínky. Chceme, aby náš-váš program co nejvíce odrážel reálné potřeby občanů.
Napsat nám můžete na facebooku, na webu, připomínky uvítáme i při společném setkání.