Dar postiženým obcím z rozpočtu města Horní Bříza

14.07.2021

Zastupitelé města Horní Bříza jednomyslně schválili finanční dar ve výši 100.000 Kč obcím postiženým živelnou pohromou a pověřili Radu města Horní Bříza rozdělením částky jednotlivým obcím. Rada města rozdělila finanční dar mezi následující obce, kterým bude zaslán na jejich transparentní účty. V případě zájmu můžete přispět také.

  • Lužice, transparentní účet 6013175309/0800 - finanční dar ve výši 15.000 Kč

  • Hrušky, transparentní účet 6013183309/0800 - finanční dar ve výši 15.000 Kč

  • Moravská Nová Ves, transparentní účet 6013185339/0800 - finanční dar ve výši 15.000 Kč

  • Týnec, transparentní účet 6013190349/0800 - finanční dar ve výši 15.000 Kč

  • Tvrdonice, transparentní účet 6013192379/0800 - finanční dar ve výši 15.000 Kč

  • Mikulčice, transparentní účet 6013187369/0800 - finanční dar ve výši 15.000 Kč

  • Kryry, místní část Stebno, transparentní účet 6013193339/0800 - finanční dar ve výši 10.000 Kč