Záměr prodeje pozemku v Horní Bříze - obchodní dům

12.10.2021

Informuje Vás o zveřejněném záměru prodat pozemek v Horní Bříze pro možnou výstavbu obchodního domu na místě bývalé fenolové haldy. Přihlásit se mohou všichni zájemci, nejen ti, kteří dříve projevili zájem. Jde o další krok hornobřízské radnice k zajištění možné výstavby obchodního domu, o které jsme již informovali v srpnu 2021.  Oba články si můžete přečíst ZDE

Tímto krokem si radnice stanovila kritéria pro případný prodej a v případě jejich akceptování ze strany investorů budou hornobřízští zastupitelé rozhodovat, zda pozemek prodají.

Celé znění záměru:
Město Horní Bříza zveřejňuje Záměr prodeje pozemku parc. č. 316/178 - ostatní plocha o výměře 18111 metrů čtverečních nacházející se v katastrálním území Horní Bříza, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-sever.

Kritéria prodeje:

  1. Vyvolávací základní cena pro získání pozemku je stanovena dle znaleckého posudku ve výši 21.200.000 Kč.
  2. Zájemce o koupi pozemku musí zřídit na uvedeném pozemku obchodní prostory, jejichž součástí musí být provozovna pro maloobchodní prodej s potravinami o výměře min. 1400 metrů čtverečních a tuto prodejnu musí buď sám kupující provozovat, nebo ji pronajmout obchodnímu řetězci provozujícímu obchod s potravinami, a to po dobu 25 let od uzavření smlouvy.

Zájemci o koupi pozemku se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky do nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 

Tento záměr byl schválen Radou města Horní Bříza na její schůzi dne 6. 10. 2021 usnesením č. 163/2021.