Úvodní příspěvek k rozsáhlé rekonstrukci Klubu

21.04.2021

Kulturní dům Klub Horní Bříza, v majetku města Horní Bříza, prochází postupnými opravami. Začátkem léta 2020 byly zahájeny pro budovu nejdůležitější práce v suterénu - sanace zdiva, kanalizace, elektroinstalace,... Článek k této akci jsme zveřejnili 14. října 2020, zde ke zhlédnutí. Tato akce, dokončená v prosinci 2020, si vyžádala pouze částečné uzavření a investici 5.384.575 Kč. V roce 2018 byla investována částka 770.660 Kč do výměníkové stanice tepla a stavebních prací.

Od začátku března 2021 do 16. dubna 2021 proběhlo vystěhování původního nájemce firmy EURO AGENCY service s.r.o. (p. Úlovec), kterému končila nájemní smlouva 31. 3. 2021. Na žádost majitele (města) bylo nájemcem odstraněno co nejvíce vybavení, které v průběhu 22 let vybudoval (bylo již opotřebované). Budova je tak ve fázi příprav k další nutné rekonstrukci, která si vyžádá úplné uzavření prostor pro veřejnost na 1, max. 2 sezóny.

O průběhu budeme postupně informovat, již nyní připravujeme příspěvek k dokončené rekonstrukci v suterénu (vč. fotografií) a mnohé další.