Rozšíření parkoviště u základní školy v Horní Bříze

15.11.2021

Zastupitelé města Horní Bříza rozhodli o rozšíření stávajícího parkoviště u Masarykovy základní školy, schválili na tuto akci v rozpočtu města pro rok 2021 částku 1.500.000 Kč. Dle cenových nabídek na realizaci tohoto projektu provádí stavební úpravy firma DYBS Plzeň, s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 1.398.460 Kč vč. DPH. 

Na rozšířeném parkovišti bude 18 parkovacích míst. Parkoviště bude vyhrazeno v době vyučování pro základní školu, jinak bude určeno veřejnosti. S podrobným nákresem se můžete seznámit na přiloženém obrázku.

Stavební úpravy jsou prováděny od 15. listopadu 2021, termín dokončení je stanoven do konce roku 2021. V týdnu před zahájením stavebních prací došlo na základě povolení kácení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů k pokácení stromů, za které bude provedena náhradní výsadba 20 dubů v lokalitě Pod Haldou.

Foto: p. Ladislav Čech, 15. 11. 2021
Zdroj koordinační studie: oficiální článek města Horní Bříza - zde