Příspěvky města místním organizacím pro rok 2021

19.11.2021

Zastupitelé a radní města Horní Bříza rozdělovali v průběhu roku 2021 dotace na činnost, účelové a mimořádné dotace z rozpočtu města Horní Bříza pro místní spolky a organizace. Kultura v Horní Bříze se zavázala maximálně podporovat tyto subjekty, protože rozvíjejí nejen mládež, ale i dospělé. Od listopadu 2018 spolky hojně využívají prostřednictvím radnice možnost tisknout plakáty a vylepení po městě, samozřejmostí je možná technická pomoc a zapůjčení potřebného vybavení, propagace na webu města, v hlášení rozhlasu, v kalendáři města i na tomto portálu Kultura v Horní Bříze. Navíc byla od ledna 2019 obnovena každoroční schůze zástupců organizací s vedením města.

A kolik vlastně dostaly místní spolky? Kompletní tabulku najdete níže - klikněte na ní pro zvětšení.
Případně nevyužité finance (např. z důvodu pandemie) spolky vrací zpět na účet města (není zahrnuto v tabulce).

(TIP: pro prohlížení z mobilního telefonu obraťte telefon naležato pro lepší čitelnost zvětšené tabulky)