Aktuality z radnice - 2022

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se uskuteční v úterý 8. března 2022 od 18:00 v sále budovy sokolovny v Horní Bříze na adrese Třída 1. máje 133. Navržený program zasedání je uvedený níže.

Velkou vlnu solidarity vzbudila současná situace na Ukrajině. Množí se ale také podvodné sbírky, proto se města a obce snaží své občany informovat o prověřených sbírkách a možné pomoci. Stejně tak je tomu i v Horní Bříze. Po kliknutí na vlajku se dostanete na web města Horní Bříza, kde je vše uvedeno na jednom místě. Můžete pomoct materiálně,...

Na konci roku 2021 došlo k rozšíření stávajícího parkoviště u Masarykovy základní školy, které vyšlo město Horní Bříza na 1.398.460 Kč vč. DPH. Na rozšířeném parkovišti je 18 parkovacích míst (2 pro handicapované osoby a příjezd pro IZS k budově školy). Za odstraněné stromy proběhne výsadba 20 stromů a další úpravy zeleně.

V roce 2021 proběhlo v Horní Bříze mnoho malých i velkých stavebních a údržbových akcí. Níže je uvedený seznam těchto akcí a zároveň patří velké poděkování hospodářsko správnímu odboru MěÚ Horní Bříza, který vede od roku 2019 pan Petr Frdlík a po rozhodnutí vedení města Horní Bříza tyto akce realizuje.

Připomínáme všem (spolků a organizacím), kteří získali finanční prostředky z "Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce 2021", ale také individuálním žadatelům, kteří získali finanční prostředky mimo uvedený program,...

V návaznosti na zvýšený počet dotazů připomínáme povinnost občanům s trvalým pobytem v Horní Bříze uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů do 31. března 2022. Částky jsou ve stejné výši jako v minulém roce.

Tajemník MěÚ Horní Bříza vyhlásil výzvu na obsazení pracovního místa Referent finančních a vnitřních věcí, jehož pracovní náplní bude vedení majetkové a dotační agendy, práce s fakturami, pokladnou, agenda pronájmu nebytových prostor a zástup při vedení účetnictví. Po uchazečích je požadované ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, praxe v...