Realizované stavební a údržbové akce za rok 2021

02.02.2022

V roce 2021 proběhlo v Horní Bříze mnoho malých i velkých stavebních a údržbových akcí. Níže je uvedený seznam těchto akcí a zároveň patří velké poděkování hospodářsko správnímu odboru MěÚ Horní Bříza, který vede od roku 2019 pan Petr Frdlík a po rozhodnutí vedení města Horní Bříza tyto akce realizuje.


- stavební úpravy parkoviště u Masarykovy ZŠ - ul. U Vrbky
- Pokládka asfaltového povrchu ve sjezdech a vnitroblocích - Tovární ul. č. p. 45, 125, 263, 165, 277, 278, 325, 326, 348, 349 a 350 Horní Bříza
- Celoplošná pokládka asfaltového povrchu na místní komunikaci - ul. U Klubu, Horní Bříza
- Zhotovení nového asfaltového povrchu ul. Polní - koncová část místní komunikace
- Zhotovení nového asfaltového povrchu v areálu 2. MŠ v Lesní ul. - dopravní dětské hřiště
- Zhotovení nového asfaltového povrchu za čerpací stanicí pohonných hmot, před vjezdem do SILO Trans s. r. o.
- Vyrovnávací pokládka asfaltová v ul. Na Vršku (za železniční zastávkou)
- Výsprava nezpevněné cesty od společností Grün Sport až odpočívadlo U Černého mostu
- Výsprava výtluků asfaltových výplní po zimní sezóně - I. etapa
- Výsprava výtluků asfaltových výplní po letní sezóně - II. etapa
- Oprava padliny (havarijní) asfaltovou balenou směsí v Sídlištní ul.
- Oprava chodníku - ul. Tovární/Třída 1. máje, Horní Bříza
- Oprava chodníku - ul. Třída 1. máje - prodloužení k ul. Průmyslová, Horní Bříza
- Oprava chodníku - revitalizace sídliště Horní Bříza - II. etapa
- Oprava veřejného osvětlení (havarijní stav) od ul. Tovární k vjezdu do firmy SILO Trans
- Realizace - "STL plynová přípojka pro objekty č. p. 46, 44 a 85, Horní Bříza"
- Oprava soc. zařízení, boxů a úklidových místností v Masarykově ZŠ
- Oprava lanové pyramidy - hřiště ČEZ ul. Družstevní
- Zaslepení části kanalizace u č. p. 46 - muzeum
- Oprava a rozšíření dětského hřiště - Lipová ul.
- Instalatérské práce na soc. zařízení v Masarykově ZŠ 2. patra - stará budova
- Oprava propadlé kanalizační šachty ul. Sídlištní před č. p. 474 a 475
- Oprava kanalizačního potrubí (odvodnění) Třída 1. máje před č. p. 270
- Oprava rozvodu vody a kanalizačního potrubí v č. p. 68
- Oprava kanalizace (havárie) v ul. U Klubu
- Oprava hromosvodu na Lékařském domě a nákupním středisku COOP
- Výměna plastových vchodových dveří ve 2. MŠ Lesní ul.
- Připojení ALZA boxu v pasáži před nákupním střediskem COOP
- Úprava plochy pro kontejnery separovaného odpadu - best beton. tvarovky, ul. Družstevní
- Zhotovení stání pod separ. kontejnery - ul. Na Rypličce
- Výměna plotu od "veteriny" až k č. p. 85 - ul. Tovární
- Oprava (výměna) plotových panelů na sportovním hřišti - Sídlištní ul.
- Kompletace zabezpečení kotelny a doplnění bezpečnostní klapky v 1. MŠ - ves
- Demontáž a montáž klempířských prvků - objekt radnice
- Oprava střechy na objektu č. p. 46 - muzeum
- Oprava a výměna okapů na budově nákupního střediska COOP Horní Bříza
- Instalace osvětlení v objektu č. p. 46 - muzeum
- Instalace (výměna) LED osvětlení v Masarykově ZŠ Horní Bříza
- Oprava kanalizačního řadu v ul. Na Strži
- Rekonstrukce izolace technického podlaží objektu Kulturního domu Klub
- Doplnění herních prvků v areálu sokolovny
- Oprava zdiva sanací v Masarykově ZŠ - sklad divadla
- Oprava podlahy v suterénu v Lékařském domě
- Nové oplocení hřiště v ul. Družstevní - hřiště ČEZ
- Úpravy veřejného prostranství - sběrný dvůr pod radnicí
- Provedení havarijní opravy výtahu v pečovatelském domě - ul. U Vrbky 321
- Výměna ohřívačů vody v objektu č. p. 46 - muzeum
- Instalace horizontálních žaluzií v objektu č. p. 46 - muzeum
- Zaizolování odtokových žlabů

Zdroj seznamu uvedených akcí - zápis zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, 14. 12. 2021 (upraveno)

foto: p. Ladislav Čech, jedna z mnoha oprav v létě 2021