Ptáte se: Proč v posledních letech vzrostl poplatek za odpad?

08.02.2022

Jistě jste si všimli, že po mnoha letech, kdy jsme byli v Horní Bříze zvyklí platit za odpady 500 Kč, poplatek v roce 2020 vzrostl na 650 Kč a o rok později na 700 Kč. Pro letošní rok byla tato výše ponechána.

Proč došlo k uvedenému zvýšení poplatku? Odpověď je jednoduchá: Protože o tom rozhodlo zastupitelstvo města. Tedy většina z 21 zastupitelů. Naše sdružení Kultura v Horní Bříze zvyšování poplatku sice většinově nepodporovalo, ale protože máme v zastupitelstvu třetinové zastoupení (7 z 21), názor se nepovedlo prosadit.

Proč byla většina zastupitelů pro zdražení? Zde je nutné zmínit souvislosti. Občané neplatí celé náklady na svoz a likvidaci odpadů. Platí jen část, zbytek doplácí město ze svého rozpočtu. Mezi roky 2017 - 2018 (k nimž se přihlíží při stanovení poplatku v letech 2019 - 2020) vzrostly městu výrazně náklady na odpad (z 653 Kč na občana na 947 Kč na občana). I když byla v loňském roce uzavřena se svozovou firmou nová smlouva, která zatím vychází o něco výhodněji, budou v příštích letech náklady na odpady spíše stoupat. Plyne to z nové legislativy. Podle ní od roku 2021 do roku 2030 poroste poplatek za skládkování (postupně z 500 Kč za tunu až na 1850 Kč za tunu - tím se nerozumí poplatek pro občany). Cílem je úplný zákaz skládkování po roce 2030.

Obce budou dostávat slevy, ty ovšem budou záviset na tom, jak dobře její občané třídí. A podmínky budou rok od roku přísnější.

Je sice pravda, že výše poplatku za odpad pro občany města bude i nadále záviset na rozhodnutí hornobřízského zastupitelstva, celkem jistě lze říci, že výše vybíraného poplatku bude odrážet to, jak dobře budeme v Horní Bříze třídit.

Informace k poplatkům za psy a komunální odpad v Horní Bříze pro rok 2022 najdete zde