Vyúčtování dotací za rok 2021 a žádosti o nové

12.01.2022

Připomínáme všem (spolků a organizacím), kteří získali finanční prostředky z "Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce 2021", ale také individuálním žadatelům, kteří získali finanční prostředky mimo uvedený program, že je třeba vyúčtování provést nejpozději do 17. ledna 2022. Potřebné dokumenty naleznete ZDE.

Dotace pro rok 2022

Stejně jako v minulém roce byl i letos schválen, usn. č. 41/2021 Zastupitelstva města Horní Bříza, program pro poskytování dotací na rok 2022. Město Horní Bříza poskytne stejné finanční prostředky jako v minulých letech, tedy maximálně 500.000 Kč jednomu žadateli a maximálně 1.400.000 Kč rozdělí v rámci tohoto programu mezi všechny žadatele. Stejně jako v minulých letech se rozdělí mezi individuální žadatele mimo uvedený program maximálně 100.000 Kč. Žádost je nutné podat nejpozději do 21. března 2022.

Potřebné dokumenty naleznete ZDE (stejný odkaz jako pro vyúčtování dotace z minulého roku)

Příspěvky města Horní Bříza místním organizacím pro rok 2021 vč. historických příspěvků jsou uvedené ZDE (v článku z 19. 11. 2021)