Zastupitelé rozhodnou o novém poplatku za odpady

14.12.2020

Na konci každého roku rozhodují zastupitelé města Horní Bříza o poplatku za svoz komunálního odpadu a s ním i o nové vyhlášce, jejíž celý název je "Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů". Letos je vyhláška na programu Zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ve středu 16. prosince 2020, které je veřejně přístupné a uskuteční se v sále budovy sokolovny od 18:00.

Hornobřízské zastupitelstvo bude projednávat návrh zvýšení poplatku na 700 Kč ze současných 650 Kč. Cena za svoz komunálního odpadu (vč. sběrného dvora) však oproti předchozímu roku výrazně klesla - o 128 Kč na osobu z 947 na 819 Kč.

Sdružení nezávislých kandidátů Kultura v Horní Bříze, které má v hornobřízském zastupitelstvu 7 z 21 členů, navrhne nezvyšování a ponechání současného poplatku ve výši 650 Kč.

Vývoj poplatku a reálné částky za vývoz komunálního odpadu v Horní Bříze
rok 2021 - 700 Kč (reálná částka na osobu v roce 2019 činí 819 Kč)
rok 2020 - 650 Kč (reálná částka na osobu v roce 2018 činí 947 Kč)
rok 2019 - 500 Kč (reálná částka na osobu v roce 2017 činí 653 Kč)
rok 2018 - 500 Kč (reálná částka na osobu v roce 2016 činí 646 Kč)
rok 2017 - 500 Kč (reálná částka na osobu v roce 2015 činí 626 Kč) 
rok 2016 - 500 Kč (reálná částka na osobu v roce 2014 činí 604 Kč)  
rok 2015 - 500 Kč (reálná částka na osobu v roce 2013 činí 621 Kč)
Pozn.: Poplatek se vždy schvaluje v prosinci končícího roku na rok nový z částky za rok předešlý

Proč budeme navrhovat nezvýšení poplatku?
1/ Částka za svoz výrazně klesla
Poplatek na rok 2021 se vypočítává z ceny za svoz v roce 2019, v němž měl náš zastupitel pan Ladislav Čech na starosti odpadové hospodářství. "V roce 2019 jsem se velice intenzivně věnoval této problematice (propagace třídění, nastavení a dodržování pravidel ve sběrném dvoře aj.), což se na číslech ukázalo až nyní. I přes veškeré předpoklady, že částka za vývoz vzroste, částka naopak za vývoz v roce 2019 výrazně klesla o více jak půl milionu - 559.819 Kč, tj. o 128 Kč na osobu. Zároveň děkuji pracovnici MěÚ paní Ivaně Chýnovské, se kterou jsme se věnovali odpadovému hospodářství v roce 2019 a za intenzivní spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a.s.. Zároveň děkuji komisi životního prostředí za odvedenou práci." Po zvýšení poplatku občanům za vývoz a rezignaci p. Čecha na pozici radního má v kompetenci odpadové hospodářství za město Horní Bříza Mgr. Šůmová a za MěÚ nadále paní Chýnovská.

2/ Plnění volebního programu
Naší prioritou je motivovat občany ke správnému třídění, což se dle výše uvedených čísel v roce 2019 povedlo. Jedině tak může dojít ke snižování nákladů za svoz odpadu jako v roce 2019 a tím nezvyšování poplatku.

Přečtěte si již vydané články:

2. 11. 2020 Rozmístění nádob na BIO odpad a na jedlé tuky

29. 4. 2020 Jak správně třídit odpad aneb co jste možná nevěděli

17. 12. 2019 V Horní Bříze zvedli poplatek za popelnice na 650 Kč