Jak správně třídit odpad aneb co jste možná nevěděli

29.04.2020

Občané Horní Břízy třídili v roce 2019 odpad lépe než v minulém roce. Je ale stále co zlepšovat. Pojďme ho třídit ještě lépe a říct si, co do jaké popelnice patří.

SPOLEČNÝ KONTEJNER PRO PLASTY, KOVY A NÁPOJOVÉ KARTONY
Všimli jste si, že svozové vozy odvážejí najednou kontejnery na plasty a nápojové kartony? To je správně, třídíme tyto komodity společně. Můžete tak do obou kontejnerů vhazovat cokoliv z níže uvedeného. Do žlutých a hnědých nádob patří:
PLASTY - sáčky, tašky, fólie, sešlápnuté PET lahve a plastové nádoby, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků a další výrobky z plastů.
NÁPOJOVÉ KARTONY - krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.
KOVOVÉ ODPADY - plechovky od potravin, nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky a ostatní kovové předměty z domácnosti.
Do kontejnerů na tento odpad nepatří: nápojové kartony se zbytkem potravin, bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev. 

MODRÝ KONTEJNER NA PAPÍR
Krabice, vlnitá lepenka, kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky
Do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité plenky

ZELENÝ KONTEJNER NA SKLO
Bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné lahve, zavařovací sklenice a tabulové sklo.
Do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a ZRCADLA.

Novinka: ORANŽOVÝ KONTEJNER NA JEDLÉ OLEJE A TUKY
(Prozatím 8 kontejnerů: ulice Na Strži - pod fotbal. hřištěm; ulice Tovární - proti č.p. 406; ulice Družstevní - proti 604 a 605; ulice U Klubu - za KD Klub; ulice Třemošenská  u č.p. 153; ulice u Husa - proti č.p. 517; ulice Nad Sokolovnou - č.p. 205; sběrný dvůr)
Od konce roku 2019 v Horní Bříze můžete vhazovat do oranžových kontejnerů oleje (např. fritovací) a tuky z domácnosti (ztužené jedlé tuky). Vhazujte v uzavřených PET lahvích.
Do kontejneru nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny.

BIO ODPAD - BIOLOGICKÉ ODPADY ROSTLINNÉHO PŮVODU
(3 kontejnery: ulice Na Rypličce - pod č.p. 139; ulice Na Strži - pod fotbal. hřištěm; sběrný dvůr)

Co je BIO ODPAD? - Biologicky rozložitelný odpad, který nepřišel do kontaktu s produkty živočišného původu, tedy například s kostmi nebo masem. Také nesmí být znečištěný nebezpečnými látkami, jako jsou plasty nebo ropné látky. 
BIO ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ - zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva
BIO ODPADY ZE ZAHRADY - posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny.
Biologický odpad není produktem živočišného původu. Je nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. Do kontejnerů nepatří: kosti, maso a kůže; mrtvá těla zvířat a jejich extrementy; plasty, sklo, sutě a kameny; chemické látky a jejich obaly; pytlíky z vysavače; cigarety; textil; jednorázové pleny; omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

SPECIÁLNÍ KONTEJNERY NA TEXTIL
(5 kontejnerů: ulice Na Rypličce - pod č.p. 139; ulice Na Strži - pod fotbal. hřištěm; ulice Na Skautech - u č.p. 336; ulice Družstevní - proti 604 a 605; ulice Lesní - proti č.p. 505)
Lze ukládat oděvy, obuv a textil pocházející z domácnosti
POZOR! Tyto kontejnery neplní stejný účel jako například kontejnery na sklo nebo plast. Jsou primárně určeny k vytřídění ještě použitelných textilií.

 • Do kontejnerů na textil vhazujte oděvy vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce.

 • Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit / používat.

 • Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu!

Mějte na paměti, že oblečení, které do kontejneru vložíte, by mělo dál plnit svůj účel, pro který vám již nevyhovuje. Do kontejnerů tedy nevhazujte již nenositelné a nepoužitelné textilie.

NEBEZPEČNÉ A OBJEMNÉ ODPADY PATŘÍ DO SBĚRNÉHO DVORA
Nebezpečný odpad: Syntetické barvy, laky; Syntetická ředidla; Mořidla; Elektrické baterie, Autobaterie; oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty; Kyseliny, hydroxidy; Lepidla, pryskyřice; Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. ); Tiskařské barvy, tonery, inkousty; Chladničky a mrazáky obsahující freony; obrazovky; Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy; Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
Objemný odpad: odpad z domácností, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou kontejnery nebo popelnice. Jedná se například o: nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - běžné popelnice
Běžný odpad, který nelze vytřídit dle výše uvedených možností.

ODVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
KAŽDÉ ÚTERÝ malé popelnice o objemu 120 l a 240 l (domky)
Popelnice musí být připraveny k vývozu v úterý ráno před 6:00 hod. na přístupném místě. Na popelnici musí být vylepena známka pro příslušný kalendářní rok.
KAŽDÉ ÚTERÝ A PÁTEK kontejnery o objemu 1100 l (bytovky, společné popelnice)

SBĚRNÝ DVŮR HORNÍ BŘÍZA na adrese Na Kaolince, Horní Bříza
Pondělí
12:00 - 18:00
Středa a Pátek   
08:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
Neděle
10:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
Ve dnech státem uznaných svátků a svátků ostatních je sběrný dvůr uzavřen! 

Ve sběrném dvoře lze odkládat: objemný odpad; stavební suť, zemina; papír, sklo, plasty, tetrapak; kompostovatelný odpad; textil, dřevo, železo; pneumatiky; lednice, televizory, elektroodpad; akumulátory, galvanické články, zářivky; zbytky barev, motorové oleje, filtry; ostatní chemikálie, léky; použité jedlé oleje a tuky; biologický odpad

MOBILNÍ VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
každou středu od 16:00 do 18:00 a sobotu od 9:00 do 11:00

 • Sídliště za Střední školou - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Nádvoří mezi č.p. 125 - 165 - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • U Paurovny - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Pod fotbalovým stadionem - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Pod Městským úřadem - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na BIO + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Ryplička - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Stará ves - 1 kontejner na směs. odpad + 1 kontejner na jedlé oleje a tuky
 • Hřbitov - 1 kontejner pro provoz hřbitova - nepřetržitý provoz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: V Horní Bříze zvedli poplatek za popelnice na 650 Kč
INFORMACE O SPLATNOSTI POPLATKU NA WEBU MĚSTA Horní Bříza: ZDE

ilustrační fotografie
ilustrační fotografie

Zpracoval: Ladislav Čech

zdroje informací:
web města Horní Bříza, wikipedie, web společností EKO-KOM, a.s. a SIEGL, s.r.o.