Připomínáme: odstraňování nedodělků na Tovární ul.

10.02.2020

Na konci listopadu 2019 jsme zveřejnili tento článek (po kliknutí na obrázek níže) o největší inženýrské stavbě v Horní Bříze za mnoho let - dokončení prací na Tovární ulici. Připomínáme, že při převzetí bylo zjištěno několik chyb a nedodělků, jejichž odstranění je pro zhotovitelskou firmu vázáno k termínu do 31.3.2020. Průběžně tak dochází k jejich napravení s co nejmenším dopravním omezením. Součástí je i odvezení materiálu z mezideponie (haldy).