Dokončení Tovární ulice a následné práce

28.11.2019

K dokončení stavby "Tovární ulice" v Horní Bříze došlo 4.11.2019, město Horní Bříza tak mohlo začít budovat chodníky, které nebyly součástí stavby - okolo jídelny a Mistráků po obou stranách až ke konci města. První etapa začala po dokončení stavby, II. etapa je v plánu na rok 2020. Po dokončení stavby se také mohl vrhnout správce silnice v majetku Plzeňského kraje k opravě velké díry u benzínové pumpy, která byla opravena v polovině listopadu 2019 (za finanční spoluúčasti města - část silnice ve vlastnictví města). Na Tovární ulici bude ještě průběžně do 31. 3. 2020 zhotovitelská firma odstraňovat několik nedodělků, mezi které patří např. odvoz mezideponie v prostorách bývalé haldy.