Nové vyhlášky města Horní Bříza od 1. ledna 2021

28.12.2020

Informujeme Vás, že od 1. ledna 2021 vstupují v platnost nové vyhlášky města Horní Bříza a tím se ruší ty současně platné. Jedná se o vyhlášku o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za "komunální odpad".

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Po 10 letech se mění původně platná vyhláška, kterou se nepatrně upravují poplatky a nedostatky z původní vyhlášky - např. stanovení věku pro osoby se sníženým poplatkem (starší 65 let)

Poplatek zůstává stejný pro držitele 1 psa,
tedy 100 Kč/rok za psa v rodinných domech a 400 Kč/rok za psa v bytových domech.
Snížená sazba pro osoby starší 65 let zůstává také stejná, tedy 50 Kč/rok za psa v rodinných domech a 200 Kč/rok za psa v bytových domech.

Nepatrně se navyšuje poplatek pro držitele druhého a každého dalšího psa,
tedy z původních 130 Kč/rok za druhého a každého dalšího psa na 150 Kč/rok v rodinných domech a z původních 520 Kč/rok na 550 Kč/rok za druhého a každého dalšího psa v bytových domech.
Snížená sazba pro osoby starší 65 let se mění z původních 90 Kč/rok na 100 Kč/rok za druhého a každého dalšího psa v rodinných domech a z původních 200 Kč/rok na 250 Kč/rok za druhého a každého dalšího psa v bytových domech. 

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku
Celé znění vyhlášky je ke shlédnutí a stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jak už jsme Vás informovali ve článku z 14. 12. 2020 (k přečtení zde), zastupitelé města Horní Bříza rozhodovali dne 16. 12. 2020 o nové vyhlášce na rok 2021. I přes většinový nesouhlas zastupitelů našeho sdružení Kultura v Horní Bříze došlo k navýšení poplatku z původních 650 Kč/rok na 700 Kč/rok. 

Reálná částka za vývoz komunálního odpadu, kterou město Horní Bříza zaplatí za 1 občana je 819 Kč. V této částce není započítán vývoz tříděného odpadu.

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku
Celé znění vyhlášky je ke shlédnutí a stažení zde