3. Mgr. Václav Jícha

Učitel na gymnáziu v Plasích, zastupitel města Horní Bříza, šéfredaktor Hornobřízského zpravodaje, člen školské rady, který je odhodlaný dále měnit Horní Břízu k lepšímu.

Jsem velmi hrdý na místo, kde žiji od narození. Horní Bříza by i nadále měla být městem, které není jen místem, kde lidé bydlí, ale kde se i baví. V našem městě se i přes zvláštní covidové období stala spousta zajímavých investičních i kulturních akcí. Jsem rád, že takto město nyní funguje.

V roce 2018 jsem se stal zastupitelem města Horní Bříza. Díky tomu mám možnost lépe pochopit různé problémy, které město trápí. Od stejného roku vedu Redakční radu Hornobřízského zpravodaje. Společně s celou redakcí jsme připravili nový koncept zpravodaje, který z městského média udělal nejen soubor článků o uskutečněných událostech, ale i časopis, který přináší zajímavé rozhovory a zajímavosti z obce. Dokonce se nám v roce 2019 povedlo zjistit, že se využíval nesprávný znak města. Největší radost mám z 2. místa, kterého zpravodaj dosáhl v roce 2021 ze všech radničních listů v Plzeňském kraji. Je dobře, že cesta, kterou jsme se vydali, je krok správným směrem. Bylo by moc dobře, kdyby i v dalším volebním období byl zpravodaj vyhledávaným zdrojem informací.

Čtvrtým rokem jsem členem školské rady naší Masarykovy základní školy. Protože jsem učitelem, dokážu posoudit, jak škola funguje. Musím pochválit učitele a vedení školy za zvládnutí velké změny ve vzdělávání především v době covidu. Jsem rád, že město školu neustále modernizuje a přeji si, aby vzdělávání bylo vždy pro město prioritou. Je to skvělá investice do budoucnosti.

Jsem spokojený, jak Horní Bříza v posledním volebním období fungovala, a rád se budu, v případě vašeho zájmu, dále podílet na chodu města. Pojďme společně měnit Horní Břízu k lepšímu.