15. Robert Trnka

Pro Horní Břízu chce zřídit komisi životního prostředí, aby se co nejdříve řešilo hospodaření v lesích, lidé více třídili odpad a vyřešily se ekologické zátěže.

Autor či spoluautor knih, článků a jiných materiálů snažících se o popularizaci archeologie a ochrany životního prostředí, často ve vztahu k Horní Bříze (Příručka amatérského archeologa, Hornobřízsko..., Životní prostředí - praktický rádce). V současnosti spolupracuje zejména se Západočeským muzeem v Plzni, Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, Záchrannou stanicí živočichů v Plzni-Doubravce, Klubem Augusta Sedláčka a Českou archeologickou společností. 

V souvislosti s komunální politikou by se rád soustředil především na otázky životního prostředí. Považuje za velmi důležité co nejdříve změnit způsob hospodaření v městských lesích tak, aby tyto lesy lépe plnily své nezastupitelné funkce (ochrana půdy, druhová rozmanitost, zadržování vody) a méně funkci továrny na dřevo. V odpadovém hospodářství by rád inicioval změnu, aby ti, kdo poctivě třídí odpad nebo přímo předcházejí jeho vzniku, nedopláceli na ostatní. Soustředit se je třeba také na staré ekologické zátěže (např. oprámy, znečištěné jedovatým koktejlem těžkých kovů a dalších látek) a odpadní vody (některé domy dosud vypouštějí odpady přímo do říčky Bělé). Výsadbu a případné kácení městské zeleně je třeba přizpůsobovat potřebám občanů (stín, ochrana před hlukem a prachem) a nikoli potřebám projektantů či zahradnických firem. Základem těchto změn by mělo být zřízení Komise pro životní prostředí.