1. Mgr. Petr Koza

Učitel na Masarykově gymnáziu v Plzni, místostarosta města Horní Bříza, předseda kulturní a sportovní komise a člen školské rady, který chce Horní Břízu jako živé, moderní a udržitelné město.

Jsem aktivní a společenský člověk, který má rád, když je kolem živo a něco se děje. Před více než 15 lety jsem proto začal vymýšlet a připravovat různé akce pro veřejnost. Nejprve samostatně, časem pak v rámci spolkové činnosti. Začal jsem se angažovat v Divadelním spolku Osada. Zde jsem se vedle hraní začal věnovat přípravě divadelní sezóny, kdy k nám začaly jezdit hrát soubory z okolí. Později jsem se zapojil do chodu spolku Vinaři Plzeňska, který můžete znát díky tradičnímu vinobraní před sokolovnou.

Všechny činnosti mě bavily a naplňovaly, proto jsem v roce 2012 rád využil příležitosti pracovat v kulturní a sportovní komisi města. Pořádali jsme akce všeho druhu a rozvíjeli při tom spolupráci napříč všemi spolky. Díky komisi jsem se také seznámil s fungováním rady a zastupitelstva města, jemuž jsme pravidelně předkládali zprávu o naší činnosti.

Ve spolcích i komisi jsem poznal řadu podobně založených aktivních lidí, kteří se rádi zapojují a přispívají k oživení a zlepšení místa, kde žijí. A to nejen z hlediska kultury, ale všeobecně. Abychom mohli ovlivnit život města a jeho fungování více než doposud, dali jsme před volbami v roce 2018 poprvé dohromady Sdružení nezávislých kandidátů Kultura v Horní Bříze. Díky Vám jsme byli zvoleni do zastupitelstva. Mohli jsme tak pro město pracovat mnohem intenzivněji i v jiných oblastech než doposud a získávat tak nové zkušenosti.

Osobně si cením zkušenosti, kterou mi v uplynulých 4 letech přinesla práce na pozici místostarosty, kdy jsem měl na starosti především kulturu, sport a cestovní ruch. Jsem také rád za působení ve školské radě, která mi je blízká vzhledem k mé profesi. Po absolvování Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni totiž působím jako učitel matematiky a fyziky na gymnáziu. Oceňuji práci učitelů a vedení naší základní školy, díky nimž má škola dobré jméno. To podtrhuje přístup vedení města, které dobře ví, jak je škola důležitá. Směřuje do ní proto dostatek financí, aby byla dobře vybavená a žákům i učitelům poskytovala příjemné a moderní prostředí.

Jako učiteli je mi vlastní zodpovědnost, smysl pro řád, důslednost, trpělivost a radost z práce s lidmi. Jako občanovi Horní Břízy zase vztah k městu, na kterém mi záleží. Proto chci s týmem našich kandidátů, za něž bych dal ruku do ohně, pokračovat v poctivé práci a proměně Horní Břízy k lepšímu. 

Udělejme z Horní Břízy živé, moderní a udržitelné město!