O nás

Informační kanál Kultura v Horní Bříze

  • Informujeme o kulturním a společenském dění v Horní Bříze
  • od roku 2013 na facebooku, od roku 2018 na tomto webu a od roku 2019 na instagramu

Spolková činnost - Kultura v Horní Bříze, z.s.

  • Rozvoj společenského života ve městě Horní Bříza pořádáním nebo spolupořádáním kulturních a sportovních akcí, udržováním a rozvíjením tradic a péčí o veřejný prostor.  

Sdružení nezávislých kandidátů

  • Uskupení lidí, kteří mění Horní Břízu k lepšímu - jsou aktivní v místních spolcích a organizacích nebo jako jednotlivci. 

Kultura je v širším slova smyslu kvalita života člověka. Patří do ní tedy v podstatě vše kolem nás.

  • Opravené silnice, posekaná tráva, opravené městské budovy i dostatek parkovacích míst a samozřejmě dostatek vyžití pro všechny věkové generace.