4. Bc. Luboš Marek, DiS.

Ředitel Základní umělecké školy Kralovice, zakladatel orchestru Betula a pěveckého sboru VoHoS, zastupitel města Horní Bříza, předseda kontrolního výboru a člen stavební komise

Hudbě a hře na hudební nástroj se věnuji již od mateřské školy. Během studentských let jsem se zúčastnil a vyhrál mnoho akordeonových soutěží, přesto jsem byl i pravidelným účastníkem okresních kol matematických a fyzikálních olympiád. Ještě při studiích základní školy vzniklo hudební seskupení TrioKIX, které jsem následně při studiu konzervatoře vedl. Toto seskupení dodnes příležitostně vystupuje, často také jako duo. Při studiu Konzervatoře Plzeň jsem našel zálibu v úpravách a aranžování skladeb pro různá seskupení. Tyto schopnosti také do jisté míry vedly k založení obou těles, která v současnosti vedu a to orchestr Betula a Vokální Hornobřízský Sbor VoHoS. Jako vedoucí těchto těles jsem se naučil určitému řízení a organizování. Následně jsem byl pověřeným vedoucím pobočky Základní umělecké školy Kralovice v Kaznějově, kde jsem měl na starosti jak běžný chod pobočky, tak koncerty a další akce. V roce 2018 jsem se stal zastupitelem a předsedou kontrolního výboru města Horní Bříza, což mi také ukázalo a přiblížilo administrativní stránku města Horní Bříza. Naučil jsem se pracovat se zákony, vyhláškami a také jsem nahlédl "pod pokličku", jak obec funguje a jaké má možnosti. Jako člen stavební komise jsem nalezl mnohá další zákoutí obce, která jsem ani jako rodák neznal a vidím, že práce na veřejném prostoru Horní Břízy je ještě spoustu. Tyto nabyté zkušenosti mi také pomohly ke jmenování do funkce ředitele Základní umělecké školy Kralovice, která má pobočku i v Horní Bříze. Jako ředitel běžně pracuji se zákony, vyhláškami, také pravidelně organizuji a řídím různé akce. Za uplynulý školní rok 2021/2022 proběhlo pod záštitou ZUŠ Kralovice 120 vystoupení, koncertů, vernisáží a podobných akcí. Své nabyté zkušenosti společně s dalšími schopnými lidmi rád znovu uplatním ve vedení našeho města. 

Pojďme měnit město Horní Bříza k lepšímu.