20. Lenka Rychetská

Jejím hlavním cílem je prohloubit spolupráci mezi školkami v obou částech našeho města

Jako učitelka v mateřské škole pracuji již 12 let. Děti jsou naše budoucnost a proto se snažím vychovávat z nich slušné budoucí občany naší společnosti. Pravidelně se s dětmi účastním kulturních akcí v našem městě. Chtěla bych více prohloubit spolupráci mezi naší 1.MŠ a 2.MŠ, které je prozatím málo a myslím, že je to škoda. Má práce není někdy vůbec jednoduchá, ale mě, alespoň zatím, zcela naplňuje.