5. Bc. Ladislav Čech

Zakladatel informačního kanálu Kultura v Horní Bříze, zastupitel Horní Břízy a organizátor kulturních a společenských akcí. Je připraven být nadále součástí vedení města a aktivně prosazovat plány do dalších let sestavené na základě podnětů, které nám průběžně zasíláte.

Je mi 34 let. Mám mnoho zkušeností v oblasti organizování kulturních a společenských akcí. Už při studiu SŠ jsem začal v tomto oboru podnikat a to dělám dodnes. Navíc pracuji jako grafik Fakultní nemocnice v Plzni. 

V roce 2010 jsem začal uplatňovat své zkušenosti v Horní Bříze, nejprve jako předseda kulturní a sportovní komise, poté jako šéfredaktor Hornobřízského zpravodaje a následně, v roce 2013, jako asistent starosty a místostarosty. Od roku 2014 jsem aktivním zastupitelem města Horní Bříza.

V roce 2013 jsem zachránil koncerty dechovek z Obory, které pod hlavičkou města Horní Bříza s pomocí dotací z Plzeňského kraje organizuji v KD Klub Horní Bříza. 

V roce 2013 jsem založil informační kanál Kultura v Horní Bříze, který přispívá k rozvoji kulturně společenského života ve městě. Tuto službu pro občany stále zdokonaluji a realizuji ve volném čase společně s Petrem Kozou a Václavem Jíchou.

Za svůj největší úspěch zastupitele během let 2014-2018 považuji udělení čestného občanství panu Zdeňku Bláhovi jako ocenění za celoživotní přínos Horní Bříze.

V roce 2018 jsme se společně s týmem kolegů, kteří tvoří Kulturu v Horní Bříze, domluvili, že chceme dovést Horní Břízu k pozitivní změně. Pod názvem "Kultura v Horní Bříze" jsem zaregistroval naše sdružení nezávislých kandidátů, které díky Vám získalo 7 mandátů z 21 a tvoří tak 1/3 zastupitelstva Horní Břízy.

Po volbách 2018 jsem se stal na 1 rok místostarostou Horní Břízy do doby řádného převzetí radnice po bývalém vedení. Zůstal jsem platným členem zastupitelstva, pracuji v kulturní a sportovní komisi města a jsem aktivním členem spolků Betula viridis, Vinaři Plzeňska a Partnerství mezi města Horní Bříza a Villeneuve sur Yonne (Francouzský spolek).

V roce 2020 jsem začal studovat Veřejnou správu a regionální rozvoj na vysoké škole, abych si rozšířil rozhled a pro Horní Břízu byl ještě platnějším zastupitelem.

Mám radost, že jsme v Horní Bříze udělali v letech 2018-2022 ohromné množství práce pro občany.

Nabízím své nabyté zkušenosti a v případě zájmu občanů se budu rád podílet i nadále na vedení Horní Břízy.