5. Ladislav Čech

Zakladatel informačního kanálu Kultura v Horní Bříze. Je připraven provést v Horní Bříze pozitivní změnu s jasným cílem - být zde pro občany. Jedině s takovým přístupem může Kultura v Horní Bříze prosadit svůj reálný program sestavený na základě podnětů, které jste nám sdělovali.

Je mu 30 let. Posbíral mnoho zkušeností v oblasti organizování kulturních a společenských akcí. Už při studiu začal v tomto oboru podnikat a to dělá dodnes. Navíc pracuje jako grafik Fakultní nemocnice v Plzni.

V roce 2010 začal uplatňovat své zkušenosti v Horní Bříze, nejprve jako předseda kulturní a sportovní komise, poté jako šéfredaktor Hornobřízského zpravodaje a následně, v roce 2013, jako asistent starosty a místostarosty. Po posledních volbách v roce 2014 se stal díky podpoře občanů zastupitelem Horní Břízy. Byl však nucen opustit všechny uvedené pozice i zaměstnání na městě.

V roce 2013 zachránil koncerty dechovek z Obory, které začal organizovat v KD Klub Horní Bříza. To je to jediné, co mu bylo ponecháno současným vedením města. Za svůj největší úspěch během let 2014-2018 považuje udělení čestného občanství panu Zdeňku Bláhovi za celoživotní přínos Horní Bříze.

V roce 2013 založil informační kanál Kultura v Horní Bříze, kterým přispívá k rozvoji kulturně společenského života ve městě. Tuto službu pro občany stále zdokonaluje a realizuje ve svém volném čase.

Volební období 2014-2018 pro něj bylo a stále je psychicky velmi těžké, protože je součástí zastupitelstva, které z jeho pohledu nefunguje jak by mělo. Přesto nepolevuje ve své snaze měnit Horní Břízu k lepšímu.

V roce 2018 se společně s týmem kolegů, kteří tvoří Kulturu v Horní Bříze, domluvili, že chtějí dovést Horní Břízu k pozitivní změně a být tu pro lidi. Proto pod názvem "Kultura v Horní Bříze" zaregistroval naše sdružení nezávislých kandidátů.

Vzhledem ke zklamání z končícího volebního období nechce být na prvních příčkách a kandiduje až z 5. pozice. Nabízí však své nabyté zkušenosti a v případě zájmu občanů se bude rád podílet na vedení Horní Břízy.