Zasedání zastupitelstva města H.B., 10.9.2018

06.09.2018

Poslední zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ve volebním období 2014-2018 se uskuteční v pondělí 10. září 2018 od 18:00 v jídelně ZŠ Horní Bříza. Nejzajímavějším bodem níže uvedeného programu je "Odkup budovy č.p. 48 v ulici Nádražní v Horní Bříze" za cenu 6.200.000 Kč (šestmilionůdvěstětisíckorunčeských). Jde o ubytovnu, kterou znáte pod názvem "Levné ubytování" na nádraží na továrně v Horní Bříze. K tomuto bodu se očekává největší diskuse z řad zastupitelů i široké veřejnosti.