Zápis do základní umělecké školy v Horní Bříze

19.05.2021

Základní umělecká škola Kralovice, pobočka Horní Bříza, Vás zve k zápisu pro školní rok 2021/22, který se bude konat v pátek 28. května 2021 od 14:00 do 17:00 ve třídách školy na adrese Třída 1. máje 210 (budova základní školy). Přijímají se žáci starší 5 let pro obory zobcová flétna, příčná flétna, akordeon, klarinet, saxofon, housle, zpěv, trubka, výtvarný obor, violoncello. Nově možno podat přihlášku elektronicky na www.zuskralovice.cz