Zápis do 2. pololetí základní umělecké školy v Horní Bříze

27.01.2022

Základní umělecká škola Kralovice, pobočka Horní Bříza, Vás zve k zápisu pro 2. pololetí školního roku 2021/22. Přihlášky se podávají elektronicky do 31. 1. 2022 na webu školy - po kliknutí na plakát. Přijímají se žáci starší 5 let pro obory zobcová flétna, příčná flétna, akordeon, klarinet, saxofon, housle, zpěv, trubka, výtvarný obor, violoncello, pozoun, dudy a výtvarný a taneční obor.