Vyúčtování dotací z rozpočtu města a žádosti o nové

04.01.2021

Připomínáme všem, kteří získali finanční prostředky z "Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horní Bříza na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, vzdělávání, preventivní výchovné činnosti a volnočasových aktivit v roce 2020", ale také individuálním žadatelům, kteří získali finanční prostředky mimo uvedený program, že je třeba vyúčtování provést nejpozději do 13. ledna 2021Potřebné dokumenty naleznete ZDE.

Dotace pro rok 2021 

Stejně jako v minulém roce byl i letos schválen, usn. č. 37/2020 Zastupitelstva města Horní Bříza,  program pro poskytování dotací na rok 2021. Město Horní Bříza poskytne stejné finanční prostředky jako v minulých letech, tedy maximálně 500.000 Kč jednomu žadateli a maximálně 1.400.000 Kč rozdělí v rámci tohoto programu mezi všechny žadatele. Stejně jako v minulých letech rozdělí mezi individuální žadatele mimo uvedený program maximálně 100.000 Kč. Žádost je nutné podat nejpozději do 15. března 2021.

Potřebné dokumenty naleznete ZDE (stejný odkaz jako pro vyúčtování dotace z minulého roku)

Příspěvky města Horní Bříza místním organizacím pro rok 2020 vč. rozboru dotací a historických příspěvků jsou uvedené ZDE (v článku z 31. 7. 2020)