Výlet do přírody: Naučná stezka v Horní Bříze

17.04.2020

Nevíte co podniknout o víkendu při hezkém počasí? Můžete se projít a poznat krásy Horní Břízy. Zveme Vás na 17 km dlouhou NAUČNOU STEZKU Horní Bříza (dále jen NS). Ještě předtím, než se vydáte, pusťte si video z Toulavé kamery, projděte si mapu nebo níže uvedené informace.

Upozorňujeme, že vstup do dobývacího prostoru lomu je zakázán pod pokutou. V blízkosti lomu se proto pohybujte jen po vyznačené stezce. 

K 30. září 2015 je vyznačen celý 17 km okruh v okolí Horní Břízy s deseti zastaveními. Naučná stezka začíná zastavením č. 1 "Stará ves - Březí" (na historické návsi v Horní Bříze), pokračuje přes zastavení č. 2 "Trnová - Vísecký rybník", č. 3 "Zámek Vísky", č. 4 "Těžba kaolinu" (nedaleko Modrého kříže), č. 5 "Severní jáma", dále okolo městského muzea - zastavení č. 6 "Muzeum", přes žel.st. Horní Bříza - zastavení č. 7 "Nádraží - Transport smrti" (rozcestí se zelenou TZ), zastavení č. 8 "Na Horách", č. 9 "Radnice" (2 inf. tabule), a č. 10 "Čermná" zpět do Staré vsi.

400 m dlouhá odbočka z aktuální trasy naučné stezky zatím není přístupná! Zastavení číslo 4 je prozatím realizováno před odbočkou.
V roce 2015 byla nově vyznačena část NS od Víseckého rybníka přes zámek Vísky k Modrému kříži v délce cca 5 km. Zpracována a osazena byla zastavení č. 3 Zámek Vísky a č. 4 Těžba kaolinu. Tuto etapu NS (včetně původně plánované vyhlídkové plošiny) podpořil Plzeňský kraj částkou 40 000,- Kč v rámci dotačního titulu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015" na základě projektu "Zde se těží bílé zlato II" zpracovaného Masarykovou ZŠ Horní Bříza". 
Od původně zamýšlené výstavby dřevěné vyhlídkové plošiny v blízkosti povrchového kaolinového dolu bylo upuštěno a jako pravděpodobné se jeví v následujícím období zpřístupnit stávající telekomunikační stožár jako vyhlídkovou věž. Ta umožní sledování těžební činnosti v dole, ale poskytne i panoramatický rozhled na Plzeňskou kotlinu, pásmo Brd, Šumavy, Českého lesa atd. Po zpřístupnění vyhlídkové věže k ní bude vyznačena cca 400 m dlouhá odbočka z aktuální trasy NS (již vyznačena na mapě NS) a bude k ní přemístěno stanoviště č. 4 Těžba kaolinu.

Naučnou stezku buduje Masarykova základní škola Horní Bříza ve spolupráci a za finanční podpory Plzeňského kraje, Města Horní Bříza a za podpory KČT, LB Minerals, Lesy ČR a dalších organizací.   

VIDEO O NAUČNÉ STEZCE Z POŘADU TOULAVÁ KAMERA ZOBRAZÍTE ZDE 
v čase od 22:40 - účinkují Petr Hubka a Ladislav Čása