Úspěch hornobřízských žáků výtvarného oboru ZUŠ

29.03.2022

Věděli jste o úspěchu hornobřízských žáků Základní umělecká škola Kralovice ve výtvarném oboru? Rádi s Vámi tento úspěch sdílíme (viz níže) a zároveň zveme na Žákovský koncert hudebního oboru, který se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 18:00 v aule základní školy v Horní Bříze.

Z facebooku ZUŠ Kralovice, vč. fotografií:

Výtvarný obor naší ZUŠ zaznamenal tento týden velký úspěch. Několik našich žáků pod vedením Alice Pokorné se opět umístilo v celorepublikové soutěži Příroda kolem nás na příčkách vítězů. V soutěži se sešlo 1500 obrázků ze 190 škol. 

Naši žáci se umístili takto:
Marie Vodičková - 1. místo ve druhé kategorii
Květuše Herejtová - 2. místo ve čtvrté kategorii
Barbora Fajfrlíková - 2. místo v páté kategorii

Také jsme získali čestné uznání za soubor děl ve čtvrté kategorii:
Ellen Růžková, Marie Fidlerová, Květuše Herejtová.

Všem zmiňovaným žákům moc gratulujeme.

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde

Výstava vítězných prací bude otevřena v sobotu 2. dubna v návštěvnickém středisku Správy národního parku Podyjí v Čížově. K vidění zde bude až do konce sezóny.