Upozornění pro občany, kteří neuhradili poplatek za odpad

25.04.2022

Městský úřad Horní Bříza upozorňuje občany, kteří nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu, že mohou tento poplatek uhradit do konce dubna bez navýšení. Bližší informace osobně na MěÚ Horní Bříza nebo na telefonu 377 955 541 nebo 727 803 408. 

Chcete-li využít placení hotově, využijte pro to středu 27. dubna 2022.