Provoz velkoobjemových kontejnerů v Horní Bříze

08.03.2022

Již minulý týden ve středu 2. března 2022 byl v Horní Bříze zahájen provoz stanovišť velkoobjemových kontejnerů, tzv. ohrad, které jsou otevřené každý rok od začátku března do konce listopadu vždy ve středu od 16:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 11:00. V "ohradách" se dá ukládat bioodpad, směsný odpad a jedlé oleje a tuky. Podrobnosti o umístění stanovišť a další informace najdete na webu města po kliknutí na obrázek.