Právě začala Revitalizace sídliště v Horní Bříze

03.11.2020

Na začátku října 2020 jsme Vás informovali, že na tento rok je ještě sjednána výměna povrchu chodníku ve vnitrobloku Komenského ulice vč. vybudování parkoviště, resp. odstavné plochy u pyramidy. Zadavatelem je město Horní Bříza a zhotovitelem firma DYBS s.r.o., která má dle smlouvy zakázku zhotovit do 30. listopadu 2020. Na této revitalizaci (I. etapa) se právě začalo pracovat. 

Navíc byly přiobjednány práce na povrchu chodníku v Lipové ulici, kde vznikne nejen nový povrch ze zámkové dlažby, ale také se rozšíří napojení na chodník v Komenského ulici ke vchodu čp. 610 vč. bezbariérového vstupu. Zde je termín dokončení do 15. prosince 2020.

Doplňujeme pro upřesnění: V Lipové ulici se jedná pouze o existující chodník - od čp. 610 směr doleva.