Opravená vozovka i chodníky a parkoviště v sídlišti

30.12.2020

V posledních měsících roku 2020 byla zahájena i dokončena I. etapa revitalizace sídliště a opravena vozovka v ulici U Trati v Horní Bříze. O zahájení jsme Vás vždy informovali a nyní dodatečně zveřejňujeme fotografie zhotoveného díla, prohlédněte si je níže. (autor fotografií: Mgr. Petr Koza)

Psali jsme 10. 11. 2020:
Právě začala oprava povrchu silnice v ulici U Trati
Včera, v pondělí 9. listopadu 2020, začala celoplošná oprava místní komunikace v ulici U Trati v Horní Bříze. Na celém 400 metrovém úseku dojde k odfrézování současného asfaltového povrchu, vyrovnání vodovodních šoupat a kanalizačních poklopů a pokládka nového asfaltového povrchu. Realizaci provádí firma SILBA s.r.o. na základě cenové nabídky v hodnotě 1.205.535 Kč vč. DPH.

Psali jsme 3. 11. 2020:
Právě začala Revitalizace sídliště v Horní Bříze
Na začátku října 2020 jsme Vás informovali, že na tento rok je ještě sjednána výměna povrchu chodníku ve vnitrobloku Komenského ulice vč. vybudování parkoviště, resp. odstavné plochy u pyramidy. Zadavatelem je město Horní Bříza a zhotovitelem firma DYBS s.r.o., která má dle smlouvy zakázku zhotovit do 30. listopadu 2020. Na této revitalizaci (I. etapa) se právě začalo pracovat.

Navíc byly přiobjednány práce na povrchu chodníku v Lipové ulici, kde vznikne nejen nový povrch ze zámkové dlažby, ale také se rozšíří napojení na chodník v Komenského ulici ke vchodu čp. 610 vč. bezbariérového vstupu. Zde je termín dokončení do 15. prosince 2020. (Jedná pouze o existující chodník - od čp. 610 směr doleva.)