Odložení vydání Hornobřízského zpravodaje

16.03.2020

Město Horní Bříza odkládá distribuci aktuálního čísla Hornobřízského zpravodaje 1/2020. Počínaje tímto číslem neměl být zpravodaj roznášen do každé domácnosti, ale jen na distribuční místa, kde si jej mohou občané sami vyzvednout.

Vzhledem k platným nařízením a omezením však není v současné chvíli možné tento způsob distribuce zajistit.
O distribuci zpravodaje bude město včas informovat.

zdroj: www.hornibriza.eu
zdroj: www.hornibriza.eu