Nové kolumbárium a opravený pomník na hřbitově

12.10.2020

Město Horní Bříza se snaží o udržení důstojnosti pietního místa na hřbitově v Horní Bříze k upomínce na oběti druhé světové války - umučených 24. 4. 1945 v Horní Bříze (pochod smrti), a zachování hodnot a významu pro budoucí generace. Řeč je o válečném hrobu z 2. světové války, kde je pohřbeno 35 obětí pochodu smrti z Flossenbürgu.

Součástí opravy pomníku padlým ve druhé světové válce na hřbitově v Horní Bříze bylo statické zajištění, udržovací a obnovovací stavebně-technické práce. Po dokončení opravy nebyl změněn vzhled pomníku. Oprava respektuje původní návrh pomníku, rozměry, použité materiály a barevnost. Tento pomník je veden v evidenci válečných hrobů pod číslem CZE3208-6044. O opravu se postarala firma Bartoloměj Štěrba ml., kamenosochařství.

Díky dotačnímu titulu Plzeňského kraje "Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2020", bylo získáno z rozpočtu kraje 100.000 Kč, celkové náklady byly 370.000 Kč vč. DPH.

V tomto roce bylo také v rozpočtu města vyčleněno 340.000 Kč na zřízení nového kolumbária ("skříňky" pro uložení pohřebních uren, vystavení portrétů zemřelých a upomínkových předmětů), který najdete na hřbitově v Horní Bříze po pravé straně zhruba v polovině hlavní cesty.

Pro tento článek byl použit upravený text ze žádosti o dotaci zveřejněné na webu Plzeňského kraje (https://dotace.plzensky-kraj.cz/) a vysvětlení co je kolumbárium ze stránek wikipedie.

Fotografie pořídil pan Ladislav Čech dne 12. 10. 2020